Obavijest za korisnike portala elgato.ba i korisnici.vikze.ba

Obavještavamo korisnike da zbog uvođenja novog poslovnog informacionog sistema podaci o potrošačkim šiframa i računima za vodu i usluge kanalizacije sa zaduženjima nakon 31.03.2019. godine, a uplatama nakon 30.04.2019. godine trenutno nisu dostupni na platformama ELGATO (elgato.ba) i korisnički portal (korisnici.vikze.ba).

Povezivanje platformi sa novim poslovnim informacionim sistemom bit će izvršeno u najkraćem mogućem roku, a najdalje do 30.07.2019. godine.

Zahvaljujemo za razumijevanje.

Kategorije