Aktuelne investicije JP „ViK“ d.o.o. Zenica u izgradnju vodovodne infrastrukture

JP „ViK“ d.o.o. Zenica započelo izvođenje  radova  na izgradnji vodovodnog sistema Crkvice i nove vodovodne linije za naselja Lokvine i Grm, a završena je  izgradnja nove vodovodne  linije za naselje Vardište

U skladu s Planom investicionih ulaganja za 2019. godinu, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica završilo je  izgradnju nove  vodovodne  linije za naselje Vardište i započelo  izgradnju vodovodnog sistema „Crkvice“, te nove vodovodne  linije za naselja Lokvine i Grm.

 U 2019. godini planirana je rekonstrukcija saobraćajnice koja vodi prema naselju Lokvine u dužini cca 500 metara pa će shodno tome  prije tih radova JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica   na tom dijelu puta u istoj dužini položiti novu vodovodnu liniju.

Radove na izgradnji cjevovoda koji su započeli dana 26.08.2019. godine će vlastitom mehanizacijom i radnom snagom izvesti JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, a Grad Zenica je obezbijedio potreban vodovodni i građevinski materijal.

Predmetna vodovodna linija je dio novoprojektovane vodovodne linije dužine cca 2.200 metara koja se planira graditi od raskrsnice kod Oglavine prema naseljima Grm i Lokvine.

Kada se izgradi kompletna vodovodna linija stvorit će se uslovi za proširenje distributivne gradske mreže na naselja Lokvine i Grm i njihovo priključenje  na gradski sistem vodosnabdijevanja. Na taj način će biti kvalitetno rješeno pitanje snabdijevanja gradskom vodom velikog broja stanovnika koji trenutno koriste vodu iz bunara ili iz lokalnih vodovoda.

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica je vlastitim sredstvima (materijalom, mehanizacijom i radnom snagom) dana 19.08.2019. godine započelo izgradnju vodovodnog sistema „Crkvice“.

Izgradnja vodovodnog sistema „Crkvice“ je od velikog značaja kako za predmetno područje tako i za grad Zenica jer će se na ovaj način obezbijediti dovod vode sa izvorišta Kruščica u gornje objekte Kantonalne bolnice Zenica (Interno i Upravna zgrada) i naselje Dujmovići, koji su se do sada snabdijevali vodom iz sistema „Babina rijeka“.

Projekat se sastoji od izgradnje pumpne stanice „Crkvice“ u ulici Ivana Gundulića, te dovodnog, potisnog i distributivnog cjevovoda u dužini cca 650 metara. 

U proteklih mjesec dana JP „ViK“ d.o.o. Zenica je takođe vlastitim sredstvima izgradilo  novu vodovodnu liniju u Ulici Travnička cesta u dužini cca 100 metara i dva nova vodovodna okna na mjestima prespoja sa postojećim vodovodnim instalacijama.

Nova vodovodna linija će omogućiti sigurnije vodosnabdijevanje naselja Broda i Vardište.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica će putem svoje web stranice nastaviti redovno obavještavati javnost o realizaciji investicionih projekata vezanih za unapređenje ili proširenje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

Kategorije