OSNOVNE INFORMACIJE

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv kompanije:                Javno preduzeće “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Zenica

Skraćeno poslovno ime:     JP “VIK” d.o.o. Zenica

Tip Kompanije:                    Komunalno preduzeće
ID/PDV broj:                        4/218001040006
Upis u registar:                   Općinski sud Zenica, Rješenje broj:  043-0-RegZ-21-003111 od 08.11.2021. godine

Transakcijski računi

199-51301002124-55          Sparkasse Banka

134-010-00000111-78         ASA Banka d.d. Sarajevo

101-180-01000281-91         Privredna banka Sarajevo d.d.

140-601-00246936-55         ASA BANKA Naša i snažna d.d.

141-801-00078353-28         Bosna Bank International d.d.

154-260-20030088-58         Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

161-055-00005900-83         Raiffeisen BANK dd

186-000-10608090-96         Ziraat Bank BH d.d.

306-029-00010324-72         Addiko Bank d.d.

338-580-22000397-10         UniCredit Bank d.d.

Osnovna djelatnost

Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda i proizvodnja električne energije.

Radno vrijeme

Radno vrijeme:

07:00 do 15:30 (pauza 09:00 do 09:30)

Rad sa strankama:

07:00 do  15:00

ŠALTER SALA

Adrese i radno vrijeme zajedničkih naplatnih mjesta (JP ViK, JP Grijanje, ALBA):

 

1.

Prve  zeničke  brigade broj 3

07:00 do 15:00

pauza: 09:00 do 09:30

2.

Bistua Nuova broj 17

07:00 do 15:00

pauza: 09:00 do 09:30

3.

Branilaca  Bosne broj 2

07:00 do 15:00

pauza: 09:30 do 10:00

4.

Istočna strana stadiona Bilino polje

07:00 do 14:30

pauza: 09:00 do 09:30

5.

Muhameda Seida Serdarevića broj 1

07:00 do 14:30

pauza: 09:00 do 09:30

Kontakt informacije:

Adresa:

  • Bistua Nuova 17

Brojevi telefona:

  • 032/209-334           Uprava

  • 032/209-347           Pravna služba 1

  • 032/209-344           Pravna služba 2

  • 032/209-115           Informacije

  • 032/209-359           Fax

Prijava kvara:

  • 062/819-428             dežurni vodoinstalater

  • 032/209-356             portir

Izuzetno, ako se na prethodna dva broja ne javi niko, obratite se na sljedeće brojeve telefona:

  • 062/819-428            dežurni vodovodnog sistema Crkvice

  • 032/209-356            dežurni vodovodnog sistema Zmajevac