POZIVI


2-22 PP Tenderska dokumentacija I faza pregovarački bez objave obavještenja, 01.11.2022
2. Novembra 2022.


Tenderska dokumentacija I faza pregovarački bez objave obavještenja, 30.07.2021
4. Avgusta 2021.


Ponovni poziv za dostavu ponuda - najam zemljišta za skladištenje, 18.06.2021.
18. Juna 2021.


Poziv za dostavu ponuda - Najam zemljišta za skladištenje, 08.06.2021.
9. Juna 2021.


Poziv za dostavu ponuda za najam kancelarijskog prostora za potrebe JP ViK d.o.o. Zenica
30. Juna 2020.


Poziv za dostavu ponuda - najam zemljišta za skladištenje
22. Aprila 2020.


Poziv za dostavu ponuda za otkup starog željeza
28. Juna 2019.


Poziv za dostavu ponuda u pregovaračkom postupku 09.11.17.g
10. Novembra 2017.


Poziv za dostavljanje ponude – Pružanje usluga preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2017 - 08.05.2017
9. Maja 2017.


Poziv za dostavljanje ponude - Pružanje usluga preventivne sistematske deratizacije - Jesenja faza 2016
2. Novembra 2016.


Poziv za dostavljanje ponude – Nabavka zdravstvenih usluga (Aneks 2. dio B. ZJN)
24. Avgusta 2016.


Poziv za dostavljanje ponude – pružanje usluga preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2016
13. Juna 2016.


Poziv za dostavljanje ponude – nabavka ugostiteljskih usluga povodom proslave Dana preduzeća 22. marta - Aneks 1
3. Marta 2016.


Poziv za dostavljanje ponude – nabavka ugostiteljskih usluga povodom proslave Dana preduzeća 22. marta - Aneks 2
3. Marta 2016.


Poziv za dostavljanje ponude – pružanje usluga preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza 2015. godine
17. Novembra 2015.


Poziv za pregovarački postupak br. 713-8.081-1/15 – Preventivna sistematska deratizacija
5. Juna 2015.