FOTO GALERIJA

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" doo Zenica kroz fotografiju

DIREKCIJA

BAŽDARNICA i LABORATORIJA

KARTOTEKA

miniHE ČAJDRAŠ

VODOVODNI OBJEKAT "CRKVICE"

VODOVODNI OBJEKAT "ZMAJEVAC"

IZVORIŠTE "STRMEŠNJAK"

REZERVOAR "KLOPČE"

RADOVI NA VODOVODNIM LINIJAMA

POPLAVE 2014. GODINE