O KOMPANIJI

Misija & Vizija

MISIJA

Naš zadatak je da proizvedemo i isporučimo vodu za piće koja odgovara propisanim standardima iz ove oblasti, te pružimo usluge uredne odvodnje otpadnih voda, a sve u obimu i kvalitetu koje će zadovoljiti korisnike naših usluga, odnosno građane Zenice, te nadležne gradske službe, Gradonačelnika i gradsko vijeće kao organe lokalne samouprave zadužene i odgovorne za funkcionisanje komunalnih djelatnosti.

Orijentirani smo na povećanje pouzdanosti u pružanju naših usluga, proširenju vodovodne i kanalizacione mreže i kroz to orijentirani na davanje doprinosa u poboljšanju uslova življenja građana grada Zenice i okolnih naselja, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima, prvenstveno sa korisnicima usluge vodosnabdijevanja i odvodnje.

VIZIJA

Menadžment preduzeća ima vrlo jasnu viziju koju su prihvatili svi njegovi zaposlenici i tako je pretvorili u zajedničku viziju razvoja, usmjerenu prema našim potrošačima i nama samima.

Cilj nam je obezbijediti uslove za dugoročno i stabilno poslovanje te kontinuirano snabdijevanje vodom, uredno odvođenje i tretman otpadnih voda, uz osiguranje da su ciljevi preduzeća usklađeni sa potrebama i očekivanjima korisnika naših usluga. Razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema usklađivati ćemo sa razvojem grada Zenice i okolnih naselja.

Osiguranjem dobrih uslova rada i zadovoljstva zaposlenih doprinijeti ćemo postizanju visokog stepena kvaliteta naših usluga, a obučavanjem i motivisanjem uposlenika omogućiti ćemo da njihovo znanje i iskustvo doprinesu neprekidnim poboljšanjima procesa i rezultata rada.Pri obavljanju aktivnosti Preduzeća naročitu pažnju posvetiti ćemo zaštiti životne okoline i očuvanju prirodnih resursa.

Želimo biti vodeće preduzeće u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje u BiH.