DJELATNOST I USLUGE

Osnovna, ostale i sporedne djelatnost kompanije

OSNOVNE DJELATNOSTI PREDUZEĆA

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica obavlja javnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvodnje koja predstavlja najosjetljiviju i najvažniju komunalnu djelatnost, koja u osnovnom podrazumjeva:

 • proizvodnju (zahvatanje, prečišćavanje i dezinfekciju) i distribuciju čiste vode, vode za piće

 • prihvatanje, odvođenje, prečišćavanje i disponiranje fekalnih (otpadnih) i atmosferskih voda

OSTALE I SPOREDNE DJELATNOSTI

Pored osnovnih djelatnosti, preduzeće se bavi i obavlja sljedeće:

 • proizvodnjom električne energije

 • projektovanjem, odnosno dizajniranjem i izradom tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih vodovodnih objekata A i B grupe

 • izgradnjom priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

 • popravkom i baždarenjem vodomjera

 • detekcijom kvarova

 • snimanjem i čišćenjem kanalizacione mreže

 • pražnjenjem septičkih jama

 • proštopavanjem začepljenih kanalizacionih instalacija i vodovodnih propusta

 • čišćenjem i pražnjenjem uličnih slivnika kišne kanalizacije i slično

 • prepumpavanjem i ispumpavanjem čistih i prljavih voda, te fekalnih tečnosti

 • ispitivanjem kvaliteta pitke vode i ispitivanjem kvaliteta otpadnih voda

Sektor održavanja je tehnički i kadrovski osposobljen za izvođenje svih vrsta radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.