ODLUKE


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku armiranobetonskih segmenata
29. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čeličnih prirubnica (ravnih i grlatih)
24. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala LOT 4 - rasvjeta i pribor
24. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala LOT 7 - utičnice, utikači, prekidači
24. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg poinuđača za nabavku elektromaterijala LOT 2 - kablovi i provodnic
24. Maja 2024.


Odluka o poništenju postupka nabavka elektromaterijla LOT 6 - tlačne sklopke, senzori pritiska, hidrostatička sonda
23. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za vozila - LOT 3 - Nabavka ostalih potrošnih dijelova za vozila
23. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izgradnjom vodovodne i kanalizacione linije
22. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za vozila, LOT 2 -nabavka akumulatora
16. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za vozila, LOT 1- rezervni dijelovi za putnička vozila marke Škoda i VW
16. Maja 2024.


Odluka o obustavi postupka za nabavku i ugradnju pumpnog postrojenja
16. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hlora, natrijhipohlorida, aluminijsulfata i baždarenje hlornih boca
10. Maja 2024.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluge izrade procjene ugroženosti i elaborata sigurnosti za sve objekte JP ViK d.o.o. Zenica
10. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga revizije projekata
8. Maja 2024.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluge izrade projektne dokumentacije
8. Maja 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke baterija za mjerna okna i UPS u telemetrijskom sistemu praćenja Grada Zenica
30. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga unutrašnjeg poštanskog prometa - LOT 1
23. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga brze pošte - LOT 2
23. Aprila 2024.


Odluka o obustavljanju postupka izvođenje radova na asfaltiranju prekopa
23. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge izrade projektne dokumentacije
23. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke telefona za očitanje manuelnih vodomjera
18. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke mikrobioloških podloga
18. Aprila 2024.


Odluka o poništenju postupka za nabavku laboratorijskih hemikalija i opreme
18. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata
16. Aprila 2024.


Odluka o poništenju postupka nabavke čeličnih prirubnica (ravne i grlate)
16. Aprila 2024.


Odluka o poništenju postupka nabavke krečnjačkih agregata
16. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poklopaca od nodularnog liva
9. Aprila 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga nadzora nad izgradnjom VS za naselje Pridražići
29. Marta 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga komunikacijskog rješenja i fiksnog interneta
8. Februara 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga platnog prometa
30. Januara 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke cijevi od nodularnog liva (daktil)
24. Januara 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke fitinga od polipropilena
24. Januara 2024.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke spojnog materijala
22. Januara 2024.


Odluka o poništenju postupka nabavke dijelova za pumpe proizvođača Elko-Elektrokovina
17. Januara 2024.


Odluka o izboru ponuđača za izgradnju vodovodnog sistema Pridražići od 11.01.2024.
12. Januara 2024.


Odluka o izboru ponuđača za nabavku pumpi za aluminij sulfat i natrij hipohlorit od 04.01.2024
5. Januara 2024.


Odluka za nabavku usluge desetogodišnji remont opreme mHE Čajdraš od 25.12.2023
25. Decembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke godišnje inoviranje korisničke i serverske hardverske infrastrukture
21. Decembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku električne energije od 20.12.2023. godine
21. Decembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke trofaznog agregata s diesel motorom za Kruščicu
8. Decembra 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
28. Novembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku pumpi za aluminijum sulfat i natrij hipohlorit
28. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
24. Novembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za pumpe, LOT 1
21. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i ispitivanja električnih instalacija, gromobranske zaštite i ex-izvedbe
20. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije
17. Novembra 2023.


Odluka o obustavljanju postupka nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
17. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja
15. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
15. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina
9. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje
9. Novembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za izgradnju vodovodnogsistema Pridražići
8. Novembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku trofaznog agregata s diesel motorom za Kruščicu
8. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke SIEMENS GPRS modema za rad mjernih okana (DMA zona)
2. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i transporta peleta
2. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe, LOT 1
2. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe - LOT 2
2. Novembra 2023.


Odluka o poništenju postupka nabavke dijelova za pumpe-LOT 3
2. Novembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kanalizacionih cijevi (PEHD-PP i PVC)
3. Oktobra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička i teretna vozila
2. Oktobra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata
29. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i ispitivanja vatrodojavnih sistema
29. Septembra 2023.


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga ispitivanja električnih instalacija, gromobranske zaštite i ex-izvedbe
29. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata
27. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke krečnjačkih agregata
27. Septembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku guma za vozila JP ViK d.o.o. Zenica - LOT 2 - Nabavka gusjenica za CAT
21. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke cijevi za vodu (PEHD)
20. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga poeriodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnog sistema i sistema videonadzora
19. Septembra 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluge pregleda i revizije finansijskih izvještaja
13. Septembra 2023.


Odluk o izboru ponuđača za nabavku usluga osiguranja od autoodgovornosti za vozila i rade mašine
12. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge oglašavanje u štampanim medijim (oglasi, konkursi)
12. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betonskih proizvoda - LOT 1 betonske cijevi
11. Septembra 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betonskih proizvoda - LOT 2 betonski poklopci
11. Septembra 2023.


Odluka za nabavku čeličnih predizolovanih cijevi i hamburških lukova
8. Septembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku i transport peleta
6. Septembra 2023.


Rješenje o usvajanju žalbe
5. Septembra 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku mjernih uređaja za laboratoriju (LOT 1)
1. Septembra 2023.


Odluka o poništenju postupka za izgradnju vodovodnog sistema Pridražići
31. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke mjernih uređaja za laboratoriju
28. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pregleda sredstava rada, opreme i izdavanje upotrebnih dozvola
28. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vodenog destilatora sa tankom za skladištenje i konduktometar
25. Avgusta 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga pregleda i revizije finansijkih izvještaja
23. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke univerzalnih fleksibilnih spojnica za reparaciju cjevovoda
22. Avgusta 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga pregleda i ispitivanja, LOT 1
15. Avgusta 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga pregleda i ispitivanja, LOT 3
15. Avgusta 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga pregleda i ispitivanja, LOT 2
15. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke blokovske robe
14. Avgusta 2023.


Odluka o izborunajpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štampanih obrazaca na papiru
14. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau postupku nabavke toaletnog papira i ubrusa
14. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau postupku nabavke najma profesionalnih uređaja za štampu
11. Avgusta 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku agregata - LOT 3 nabavka jalovine
8. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zemljanih radova
7. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za teretna vozila
7. Avgusta 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku agregata, LOT 1 i LOT 2
4. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ulja i maziva
2. Avgusta 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za vozila LOT 2 - dijelovi za skutere
1. Avgusta 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku fazonskih komada
1. Avgusta 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke predizolovane čelične cijevi DN 400 za zamjenu dijela magistralnog cjevovoda Kruščica- Zenica
31. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke prirubničkih elektromagnetnih mjerača protoka
27. Jula 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
27. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za radne mašine, LOT 4
25. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za radne mašine, LOT 2
25. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke građevinskog materijala
24. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezevnih dijelova za radne mašine, LOT 1
24. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za radne mašine, LOT 3
24. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke fazonskih komada
20. Jula 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku hidraulične prese sa setom alata za rad sa presom
19. Jula 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
17. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zasuna
7. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
6. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke lične i zaštitne opreme - radna odjeća
6. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betona
4. Jula 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke čeličnih i valjanih profila i limova
3. Jula 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku vijčane robe
26. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pocinčane -gromobranske trake
23. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke armiranobetonskih segmenata
23. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke alata s priborom
21. Juna 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku visokotlačnih crijeva, sa dva tekstilna opleta, za čišćenje kanalizacionih cijevi_20230621_0001
21. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vijčane robe
21. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke visokotlačnih crijeva, sa dva tekstilna opleta, namijenjenih za čišćenje kanalizacionih cijevi
19. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za kućne priključke
16. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca
16. Juna 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme - radna odjeća
14. Juna 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme - radna odjeća
13. Juna 2023.


Odluka o poništenju postupka nabavke GPS uređaja
13. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hidranata
9. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jednostrukih spojnica za saniranje spojeva na LŽ cijevima
7. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje garažnih vrata
5. Juna 2023.


Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova asfaltiranja prekopa na GGM Zenica
2. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na asfaltiranju prekopa
2. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje granitnih ploča i kocki
2. Juna 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poklopaca od nodularnog liva
24. Maja 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga monitoringa otpadnih voda za tri glavna ispusta
24. Maja 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga monitoringa tehnoloških voda koje se ispuštaju sa postrojenja za pripremu pitke vode Crkvice
24. Maja 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku visokotlačnih fleksibilnih crijeva, sa dva tekstilna opleta, namijenjenih za čišćenje kanalizacionih cijevi
12. Maja 2023.


Odluka o obustavi postupka za nabavku vijčane robe
3. Maja 2023.


Odluka poništenju postupka za nabavku guma za vozila JP ViK d.o.o. Zenica
7. Aprila 2023.


Odluka o isključenju iz učešća u postupcima nabavke kandidata Toplota d.o.o. Zenica
8. Februara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća
8. Februara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za viljuškara marke Jungheinrich
3. Februara 2023.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za utovarivač marke MST
3. Februara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za rovokopače marke Caterpillar
3. Februara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za radne mašine, LOT 1 - dijelovi za kompresor
2. Februara 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila, LOT 4 - baterije i akumulatori
1. Februara 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila, LOT 2 - dijelovi za putnička vozila
31. Januara 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila, LOT 3 - ostali-potrošni dijelovi za vozila
31. Januara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za vozila, LOT 1 - dijelovi za teretna vozila
26. Januara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za vozila, LOT 5 - dijelovi za skutere
25. Januara 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku guma za vozila JP ViK d.o.o. Zenica
24. Januara 2023.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vrućeg asfalta za sanaciju prekopa
16. Januara 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke fitinga od polipropilena
13. Januara 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke godišnjeg inoviranja korisničke i serverske hardverske infrastrukture
12. Januara 2023.


Odluka o poništenju pregovaračkog postupka za nabavku električne energije
12. Januara 2023.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke spojnog materijala
6. Januara 2023.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća
29. Decembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vodovodnog materijala za redovno održavanje, LOT 3 - poklopci sa ramom (daktilni)
20. Decembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vodovodnog materijala za redovno održavanje, LOT 2 - fazonski komadi
20. Decembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća
19. Decembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnog materijala za redovno održavanje, LOT 1 - nabavka pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
16. Decembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku električne energije
14. Decembra 2022.


Odluka o obustavljanju postupka nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
13. Decembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja softvera za poslovni i informacioni sistem
8. Decembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
7. Decembra 2022.


Rješenje o usvajanju žalbe u postupku nabavke lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća
5. Decembra 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća
5. Decembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke lične i zaštitne opreme, LOT 3
24. Novembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke lične i zaštitne opreme, LOT 2
24. Novembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke lične i zaštitne opreme, LOT 1
24. Novembra 2022.


Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za nabavku reparaturnih obujmica od 21.11.2022.
21. Novembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja softvera meterING od 07.11.2022
8. Novembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe, LOT 2 - dijelo za pumpe Grundfos
31. Oktobra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe, LOT 1 . dijelovi za pumpe proizvođača Elko-Elektrokovina
31. Oktobra 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku fazonskih komada
28. Oktobra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe, LOT 3 - dijelovi za pumpe proizvođača KSB
26. Oktobra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fazonskih komada
21. Oktobra 2022.


Rješenje o usvajanju žalbe u postupku nabavke fazonskih komada
7. Oktobra 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku fazonskih komada
4. Oktobra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
29. Septembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke fazonskih komada
27. Septembra 2022.


Odluka o obustavljanju postupka nabavke reparaturnih obujmica
27. Septembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
21. Septembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reaparaturnih obujmica
21. Septembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom
15. Septembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrodojavnih sistema
14. Septembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ispitivanja električnih instalacija, gromobranske zaštite i ex-izvedbe
14. Septembra 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pregleda i ispitivanja vatrgasnih aparata i hidranata
14. Septembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku radne obuće
12. Septembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku sredstava i opreme za zaštitu ruku, glave, očiju i lica, sluha i organa za disanje
12. Septembra 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku radne odjeće
12. Septembra 2022.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke krečnjačkih agregata
19. Avgusta 2022.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke jalovine
19. Avgusta 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
18. Avgusta 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
4. Avgusta 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora
4. Avgusta 2022.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabake blokovske robe
3. Avgusta 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje
29. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za higijenu
29. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuađača u postupku nabavke univerzalnih fleksibilnih spojnica za reparaciju cjevovoda
28. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke toaletnog papira i ubrusa
28. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vulkanizerskih usluga
28. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štampanog materijala, LOT 2 - blokovska roba
27. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štampanog materijala, LOT 1 - štampani obrasci na papiru
27. Jula 2022.


Rješenje o usvajanju žalbe u postupku nabavke lične i zaštitne opreme
25. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih proizvoda, LOT 1 - betonske cijevi
21. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih proizvoda, LOT 2- betonski poklopci
21. Jula 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme
21. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i transporta peleta
19. Jula 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku dolomitnih agregata
19. Jula 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku fazonskih komada
15. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kanalizacionih cijevi PEHD-PP i PVC
14. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hach reagenasa za hach uređaje
13. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vodovodnog materijala za izradu nove vodovodne linije u ulicama Ivana Gundulića i Vojvodića put, LOT 2
13. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vodovodnog materijala za izradu nove vodovodne linije u ulicama Ivana Gundulića i Vojvodića put, LOT 1
13. Jula 2022.


Odluka o poništenju postupka nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
13. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na asfaltiranju prekopa
7. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke mašinskih iskopa i pratećih radova
7. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na asfaltiranju prekopa na GGM Zenica
7. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke čeličnih i valjanih profila i limova
7. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje granitnih ploča i kocki
7. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata
5. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke građevinskog materijala
5. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jalovine
4. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke krečnjačkih agregata
4. Jula 2022.


Odluka o obustavljanju postupka nabavke cijevi za vodu (PEHD)
1. Jula 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i sukvesivne isporuku cijevi za vodu (PEHD)
29. Juna 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zasuna
24. Juna 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betona
21. Juna 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pocinčane-gromobranske trake
16. Juna 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke armiranobetonskih segmenata
15. Juna 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ulja i maziva
14. Juna 2022.


Odluka o poništenju postupka nabavke betonskih cijevi
9. Juna 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenja hlornih boca
7. Juna 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku goriva
30. Maja 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva
18. Maja 2022.


Odluka o usvajanju Žalbe ponuđača HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo u otvorenom postupku za nabavku goriva
26. Aprila 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva
12. Aprila 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kompletnog pumpnog postrojenja sa pratećom opremom, LOT 1- podzemna pumpna postrojenja
7. Aprila 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kompletnog pumpnog postrojenja sa pratećom opremom, LOT 2 - nadzemna pumpna postrojenja
7. Aprila 2022.


Odluka o poništenju postupka nabavke reparaturnih obujmica
4. Aprila 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 3 - sredstava i oprema za zaštitu ruku, glave, očiju i lica, sluha i organa za disanje
31. Marta 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 2 - radna obuća
31. Marta 2022.


Odluka o poništenju postupka za nabavku lične i zaštitne opreme, LOT 1 - radna odjeća
31. Marta 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laboratorijske opreme - dozirne pumpe za aluminij sulfat i natrijhipohlorit
24. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom - ostali rezervni dijelovi
24. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektroagregata (diesel) trajne snage od 60 do max 66 kW za vanjsku motažu sa priborom
23. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vijčane robe
21. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke opreme za laboratorijske uređaje
21. Februara 2022.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku reparaturnih obujmica
18. Februara 2022.


Rješenje o djelimičnom usvajanju Žalbe - nabavka reparaturnih obujmica
18. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe proizvođača KSB
17. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za viljuškara marke Jungheinrich
14. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke alata sa priborom
14. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za radne mašine - LOT 2, dijelovi za rovokopače marke Caterpillar
14. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za radne mašine, LOT 1 - dijelovi za kompresor
10. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reparaturnih obujmica
9. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga monitoringa tehnoloških voda koje se ispuštaju sa postrojenja za pitku vodu Crkvice
9. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga i revizije finansijskih izvještaja od 01.02.2022. godine
3. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga monitoringa otpadnih voda (tri glavna ispusta) od 01.02.2022.
3. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljniijeg ponuđača za nabavku natrijhipohlorita aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca od 31.01.2022.
1. Februara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga uzorkovanja i analize pitke i sirove vode sa izvorišta od 18.01.2022
20. Januara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala od 13.01.2022. godine
17. Januara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskih proizvoda LOT-2 laboratorijski pribor
14. Januara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskih proizvoda LOT 1 -laboratorijskeh hemikalije i oprema
14. Januara 2022.


Odluka o poništenju postupka LOT -3 oprema za laboratorijske uređaje od 10.01.2022
11. Januara 2022.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laboratorijske opreme, LOT 2 - precizna vaga
31. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laboratorijske opreme, LOT 1- multi terenski set
31. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabake godišnjeg inoviranja korisničke i serverske infrastrukture
31. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke licence za AutoCAD LT 2022
22. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke licence za Microsoft365 Apps for business
22. Decembra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke laboratorijske opreme, LOT 3 - dozirne pumpe za aluminij sulfat i natrijhipohlorit
20. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga baždarenja tahografa
14. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga bežičnog interneta - Kruščica
13. Decembra 2021.


Rješenje URŽ JN2-03-07-1-3075-8-21 (postupak nabavke usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina)
7. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke električne energije
7. Decembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zdravstvenih usluga
7. Decembra 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke i sukcesivne isporuke čeličnih i valjanih profila i limova
30. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe, LOT 1 - dijelovi za pumpe Elko-Elektrokovina
12. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe, LOT 2 - dijelovi za pumpe Grundfos
12. Novembra 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za pumpe LOT 3 - dijelovi za pumpe KSB
11. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu, LOT 3 - pumpe za vodu i potopna muljna pumpa
10. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu, LOT 2 - rezačica asfalta, betona i kolica za rezačicu
10. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga procjene rizika za svako radno mjesto i izradu elaborata o radnim mjestima sa povećanim rizikom
8. Novembra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 1 - agregat monofazni sa dizel motorom
8. Novembra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 4 - dvostubna hidraulična dizalica za automehaničarsku radionicu
8. Novembra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 6 - ekspanzione posude
8. Novembra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 5 - set trokrakih sajli sa kukama
8. Novembra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga baždarenja tahografa
4. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za vozila JP ViK d.o.o. Zenica
2. Novembra 2021.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina
1. Novembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina
26. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 3- rezervni dijelovi za vozila marke Škoda i Renault
22. Oktobra 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 8- ostali rezervni dijelovi
22. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 2- rezervni dijelovi za vozila marke Volkswagen
20. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i sukcesivne isporuke čeličnih i valjanih profila i limova
20. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 7-nabavka baterija i akumulatora
20. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 5- rezervni dijelovi za vozila marke Renault
20. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova - LOT 4 - rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes
20. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za skutere LOT 6 od 14.10.2021.godine
15. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničkih plinova od 14.10.2021.godine
15. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za vozila marke IVECO od 13.10.2021.godine
15. Oktobra 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku laboratorijskih proizvoda za potrebe laboratorije JP ViK d.o.o. Zenica
13. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hlorne opreme proizvođača Controlmatik ABW od 11.10.2021.godine
12. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge izrade Glavnog projekta vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda tursitičko rekreacione zone Smetovi i okolna naselja
5. Oktobra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom, LOT 9- visokotlačna crijeva i vatrogasna hidrantska crijeva
30. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke HACH reagenasa za HACH uređaje
30. Septembra 2021.


Odluka o izborunajpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge verifikacije mjerača protoka
30. Septembra 2021.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga ispitivanja i mjerenja komfora radne sredine u radnim i pomoćnim prostorijama preduzeća za topli i hladni period
29. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke građevinskog materijala
21. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ispitivanja i mjerenja komfora radne sredine u radnim i pomoćnim prostorijama preduzeća za topli i hladni period
15. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje
14. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga oglašavanja u štampanim medijima (oglasi, konkursi)
14. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fazonskih komada i spojnog materijala za razdjelno okno Zenica-Vitez
9. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanje protuprovalnih sistema i sistema video nadzora
9. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za higijenu
9. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održvanja softvera METERING
3. Septembra 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja
31. Avgusta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja klima uređaja
20. Avgusta 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke vulkanizerskih usluga
5. Avgusta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke mašinskih radova
2. Avgusta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poklopaca sa ramom (daktilni)
2. Avgusta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vulkanizerskih usluga
2. Avgusta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata
14. Jula 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke drvene građe
14. Jula 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih cijevi
7. Jula 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pocinčane gromobranske trake
7. Jula 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kanalizacionih cijevi
1. Jula 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci usluga stručnog nadzora nad prekopavanjem javnih površina - vraćanjem u prvobitno stanje
1. Jula 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova asfaltiranja prekopa sa i bez pripremljene podloge, LOT 1 - redovno održavanje
29. Juna 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke izvođenja radova asfaltiranja prekopa sa i bez pripremljene podloge, LOT 2 - investicije
28. Juna 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku asfaltiranje prekopa na glavnoj gradskoj magistrali GGM Zenica - LOT 3
25. Juna 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku cijevi za vodu PEHD
25. Juna 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betona
25. Juna 2021.


ODLUKA o usvajanju Plana nabavki za 2021 godinu
7. Juna 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavje usluga hostinga
7. Juna 2021.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga osiguranja
2. Juna 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
7. Maja 2021.


Zaključak URŽ o odbacivanju žalbe na TD u postupku nabavke usluga osiguranja
6. Maja 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke natrijhipohlorita, aluminij sulfata i baždarenja hlornih boca
27. Aprila 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jednostrukih prilagodljivih spojnica za saniranje spojeva na LŽ cijevima
27. Aprila 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke toaletnog papira i ubrusa
21. Aprila 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje peći na pelet sa pripadajućom opremom
13. Aprila 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za kućne priključke
13. Aprila 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke toaletnog papira i ubrusa
30. Marta 2021.


Zaključak URŽ o odbacivanju žalbe u postupku nabavke materijala za kućne priključke
16. Marta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke fitinga od polipropilena
16. Marta 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma trećerangiranom ponuđaču u postupku nabavke blokovske robe
15. Marta 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke radova asfaltiranja prekopa na Glavnoj gradskoj magistrali (GGM) Zenica
9. Marta 2021.


Zaključak URŽ o odbacivanju žalbe u postupku nabavke peći na pelet sa pripadajućom opremom
9. Marta 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke komunikacijskog rješenja i fiksnog interneta
4. Marta 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke kancelarijskog materijala
4. Marta 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke blokovske robe
26. Februara 2021.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga osiguranja
25. Februara 2021.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku materijala za kućne priključke
22. Februara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kancelarijskog materijala
17. Februara 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke lične i zaštitne opreme
17. Februara 2021.


Odluka o obustavljanju postupka nabavke i ugradnje peći na pelet sa pripadajućom opremom
15. Februara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke blokovske robe
11. Februara 2021.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku štampanih obrazaca na papiru drugorangiranom ponuđaču
11. Februara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku i ugradnu peći na pelet sa pripadajućom opremom
10. Februara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stalnih sredstava zaalatnicu LOT 5
5. Februara 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstva za alatnicu LOT 9
5. Februara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko hemijske analize
4. Februara 2021.


Odluka o poništenju postupka zanabavku i ugradnju garažnih vrata zaspecijalna vozila, 2 komada
4. Februara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zasuna
4. Februara 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 8
29. Januara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga unutrašnjeg platnog prometa
29. Januara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 10
28. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 4
27. Januara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štampanih obrazaca na papiru
27. Januara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke spojnog materijala
27. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku prilagodlivih jednostrukih spojnica za saniranje spojeva na LŽ cijevima
21. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 6 pumpe za vodu i potopna uljna pumpa
19. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 7 - dvostupna hidraulična dizalica za automehaničarsku radionicu
19. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 1 - elektropneumatski čekić i udarna bušilica
15. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku radova asfaltiranja prekopa na GGM-u Zenica
12. Januara 2021.


Rješenje Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-03-07-1-3674-7 20 po žalbi u postupku nabavke aluminijske skele
12. Januara 2021.


Odluka o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 2 - agregat monofazni sa dizel motorom
8. Januara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnivu - LOT 3 vibronabijač sa dizel motorom (1)
7. Januara 2021.


Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kalendara i rokovnika drugorangiranom ponuđaču
7. Januara 2021.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za radne mašine LOT 2 dijelovi za rovokopače marke Caterpillar 28.12.2020.
29. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Konkurentski postupak za nabavku usluga pregleda i revizije finansijkih izvještaja - 24.12.2020.godine_1 (1)
25. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ugovor za nabavku kalendara i rokovnika - 22.12.2020.godine
23. Decembra 2020.


Rješenje o djelimičnom usvajanju Žalbe - Odluka o poništenju postupka za nabavku materijala za kućne priključke - 22.12.2020. godine
23. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponduđača - Okvirni sporazum za nabavku laboratorijske opreme - LOT 2 - vertikalni autoklav i dodatna oprema - 21.12.2020.g
22. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponduđača - Okvirni sporazum za nabavku laboratorijske opreme - LOT 1 - mjerni uređaj za laboratoriju - 21.12.2020.g
22. Decembra 2020.


Odluka o obustvaljanju postupka za nabavku materijala za kućne priključke od 21.12.2020
21. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - okvirni sporazum za nabavku potrošnog alata sa priborom - 17.12.2020.g
18. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3 - dijelovi za otovarivač marke MST - 15.12.2020.g
17. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - dijelovi za kompresor - 15.12.2020.g
17. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga transporta novca, usluga dojavnog centra i mobilne intervencije
15. Decembra 2020.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku industrijske skele aluminijska - min 40 m2 ( 2 poljadužine i 2 polja visine) sa pripadajućom opremom
15. Decembra 2020.


Odluka o poništenju postupka nabavke materijala za kućne priključke
14. Decembra 2020.


Odluka o poništenju postupka nabavke i ugradnje garažnih vrata za garažu za specijalna vozila, 2 komada
9. Decembra 2020.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga atestiranja, verificiranja i certificiranja obračunskih elektromagnetnih mjerača protoka
8. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vrućeg asfalta za sanaciju prekopa
4. Decembra 2020.


Odluka o poništenju postupka nabavke spojnog materijala
4. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe za spajanje i pričvršćivanje (vijčana roba)
4. Decembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vakuum pumpe
27. Novembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mlaznica i alata za namjensko proštopavanje kanalizacije
16. Novembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke električne energije
16. Novembra 2020.


Odluka o poništenju postupka nabavke novih teleskopskih podupirača sa bigovanom pločicom
10. Novembra 2020.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku kalendara i rokovnika
2. Novembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke računara i računarske opreme
29. Oktobra 2020.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vrućeg asfalta za sanaciju prekopa
28. Oktobra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje protupožarnih i protuprovalnih vrata u objektu JP VIK u ulici Begagića put
27. Oktobra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za higijenu
13. Oktobra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pregleda sredstava rada,opreme i izdavanje upotrebnih dozvola
5. Oktobra 2020.


Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke čeličnih i valjanih profila i limova
25. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i sukcesivne isporuke cijevi za vodu (PEHD)
24. Septembra 2020.


Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog alata sa priborom
22. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke građevinskih proizvoda
15. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke čeličnih i valjanih profila i limova
15. Septembra 2020.


Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka za nabavku mlaznica i alata za namjenska vozila proštopavanja kanalizacije
8. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke mašinskih iskopa i pratećih radova
8. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dodatnih dijelova za pumpe LOT 2 - dijelovi za pumpe Grundfos
8. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe LOT 1 - dijelovi za pumpe Elko - Elektrokovina
4. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laboratorijskih proizvoda za potrebe laboratorije JP ViK Zenica
2. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mlaznica i alata za namjenska vozila proštopavanja kanalizacije
1. Septembra 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HACH reagenesa za HACH uređaje
31. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku guma i gusjenica za vozila JP ViK d.o.o. Zenica
28. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dodatnih dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW
25. Avgusta 2020.


Odluka o poništenju postupka za nabavku i ugradnju protupožarnih i protuprovalnih vrata u objektu JP ViK d.o.o. Zenica
24. Avgusta 2020.


Rješenje o usvajanju žalbe ponuđača Treasure d.o.o. Zenica
17. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, radna obuća - 12.08.2020
13. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača asfaltiranje, investicije - Lot 2, 11.08.2020.
11. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranje, redovno održavanje - Lot 1, 11.08.2020
11. Avgusta 2020.


Odluka za nabavku čeličnih i valjanih profila i limova 04.08.2020. godine
7. Avgusta 2020.


Odluka za nabavku cijevi za pitku vodu od noduliranog liva (daktil) od 06.08.2020. godine
7. Avgusta 2020.


Odluka za nabavku pocinčanih fitinga i kuglastih ventila od 06.08.2020
7. Avgusta 2020.


Odluka za nabavku fazonskih komada za ljevano željezne i plastične cijevi od 05.08.2020. godine
7. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila marke Škoda i Renault
4. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila marke Iveco (LOT 1)
4. Avgusta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila marke Volkswagen (LOT 2)
29. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila marke Renault (LOT 5)
29. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga servisiranja motornih vozila u ovlaštenom servisu u garantnom roku
27. Jula 2020.


Odluka o izvoru, LOT 4 - rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes, 20.07.2020.
21. Jula 2020.


Odluka o izboru, LOT 8 - ostali rezervni dijelovi, 20.07.2020.
21. Jula 2020.


Odluka o izboru, LOT 7 - baterije i akumulatori, 20.07.2020.
21. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom LOT 6- rezervni dijelovi za skutere
17. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke monitoringa tehnoloških voda koje se ispuštaju sa postrojenja za pripremu pitke vode Crkvice
14. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge monitoringa otpadnih voda (tri glavna ispusta)
14. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jalovine za investicione projekte
10. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zasuna kratkih DN 300, DN 350 i leptirasti ventil DN 500
7. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke univerzalnih fleksibilnih spojnica za reparaciju cjevoda
3. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ulja i maziva
2. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora
1. Jula 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uzorkovanja i analize pitke i sirove vode sa izvorišta Kruščice, Babine rijeke, Strmešnjaka i Klopče
15. Juna 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata za investicije i redovno održavanje
12. Juna 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke armirano betonske galanterije za vodomjerna okna
9. Juna 2020.


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga kalibracije mjerne opreme
29. Maja 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba pocinčani fitinzi
29. Maja 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge najma profesionalnog uređaja za štampu kopiranje
18. Maja 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade (2 ciklusa)
11. Maja 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga mobilnog interneta
6. Maja 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 4 razni elektromaterijal
23. Marta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 5 - kalorifer
19. Marta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje kancelarijskog namještaja
19. Marta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 7 - tlačne sklopke, senzori pritiska
4. Marta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijla LOT 2 - osigurači, odvodnici prenapona
4. Marta 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 8 - baterije
26. Februara 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 6 - rasvjeta i pribor
26. Februara 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 1 - kablovi i provodnici
26. Februara 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke elektromaterijala LOT 3 - utičnice, utikači i prekidači
26. Februara 2020.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke računara i računarske opreme
7. Januara 2020.


Odluka o otkazivanju postupka nabavke garažnih sekcionih vrata na ručni pogon
30. Decembra 2019.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku rokovnika i kalendara za 2020. godinu
30. Decembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke transporta novca, usluga dojavnog centra i mobilne intervencije
26. Decembra 2019.


Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke rokovnika i kalendara za 2020. godinu
24. Decembra 2019.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
24. Decembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
18. Decembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rokovnika i kalendara za 2020. godinu
16. Decembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke garažnih sekcionih vrata
9. Decembra 2019.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku usluga sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade (6 ciklusa)
4. Decembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uzorkovanja i analize pitke vode sa izvorista Kruščica, Babina rijeka i Strmešnjak za 2019. godine (2)
29. Novembra 2019.


Rješenje o usvajanju žalbe na TD u postupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
22. Novembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za nova teretna i jedno putničko vozilo (2)
19. Novembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke električne energije
15. Novembra 2019.


Odluka o obustavljanju postupka nabavke računara i računarske opreme
15. Novembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke računara i računarske opreme
8. Novembra 2019.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade (6 ciklusa)
6. Novembra 2019.


Rješenje o djelimičnom usvajanju Žalbe u postupku nabavke usluga sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade ( 6 cikl
1. Novembra 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku transporta novca, usluga dojavnog centra i mobilne intervencije
31. Oktobra 2019.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku usluga sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade (6 ciklusa)
31. Oktobra 2019.


Odluka o izboru - usluga monitoringa otpadnih voda (tri glavna ispusta) - 2 ciklusa
14. Oktobra 2019.


Odluka o izboru - usluga monitoringa tehnoloških voda
14. Oktobra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke fazonskih komada za mjerna okna na području grada Zenica - dodatni materijal
8. Oktobra 2019.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja
27. Septembra 2019.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku usluga sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade (6 ciklusa)
27. Septembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama naručioca
17. Septembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betona MB 30 (sitna frakcija)
17. Septembra 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ogrjevnih bukovih drva 30.08.2019
3. Septembra 2019.


Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvene građe od 22.08.2019.god.
22. Avgusta 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta 19.08.2019. godine
21. Avgusta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fazonskih komada za mjerna okna na području grada Zenica
21. Avgusta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke limarskih radova na krovu - skladište
9. Avgusta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke drvene građe
9. Avgusta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku e-prirubnički flek.spoj
9. Avgusta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja - kocka
31. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga mobilnog interneta
23. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jalovine za investicione projekte 2019-2020
23. Jula 2019.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke čeličnih valjanih profila i limova
11. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ispitivanja električarskih instalacija, gromobranske zaštite i ex izvedbe
10. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrodojavnih sistema
2. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata
1. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vatrogasnih aparata S
1. Jula 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke drvene građe za oplatu
1. Jula 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radne obuće
28. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom
25. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele okvirnog sporazuma za nabavku čeličnih valjanih profila i limova, 17.06.2019
17. Juna 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku jalovine za investicione projekte 2019-2020 13.06.2019.godine
14. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku PC računara
12. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku univerzalnih fleksibilnih spojnica za reparaciju sjevovoda 11.06.2019. godine (2)
12. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau postupku nabavke vuklanizerskih usluga 10.06.2019
11. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke baterija sa punjačem za akumulatorsku bušilicu-odvijač marke BOSCH
6. Juna 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke predizolovanih cijevi i lukova za investiciju rekonstrukcije vodovodne linije u Crkvicama
3. Juna 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku - najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama naručioca
30. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hostinga
28. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava - LOT 1
24. Maja 2019.


Odluka o izboru najvpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga mobilnog interneta
22. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava LOT 3
22. Maja 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke ličnih i zaštitnih sredstava-radna obuća (LOT2)
16. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja od autoodgovornosti za nova vozila
13. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ulja i maziva
9. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke asfalterskih radova - LOT 2
8. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke asfalterskih radova - LOT 1
8. Maja 2019.


Odluka o ponistenju o izboru ponudjača za nabavku predizoliranog celicnog materijala, 06.05.2019
8. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bušenje geotehničkih bušotina misija G1, 29.04.2019.
6. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijska ispitivanja uzoraka dobijenih bušenjem misija G1, 29.04.2019.
6. Maja 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva
30. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za kočnice Caterpillar 428C
30. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkunabavke fazonskih komada za ljevano-željezne i plastične cijevi
26. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke natrij hipohlorita i aluminijum sulfata
26. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku predizoliranog čeličnog materijala
26. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja imovine od požara i odgovornosti iz djelatnosti
25. Aprila 2019.


odluka o poništenju postupka nabavke separisane jalovine za investicione projekte 2019-2020
24. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema video nadzora
22. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na asfaltiranju prekopa bez pripremljene podloge na području Poslovne zone Zenica I
16. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom - LOT 3
12. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga zaštitara - čuvara u prostorijama blagajni preduzeća
12. Aprila 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke- najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama naručioca
11. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom - LOT 4
5. Aprila 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom -LOT 1
27. Marta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 7
27. Marta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom -LOT 8
27. Marta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za izradu vodovodnog priključka
15. Marta 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
15. Marta 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reparaturnih spojnica za ljevano-željezne cijevi
8. Marta 2019.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
28. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge komunikacijskog rješenja
26. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
21. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga interneta LOT 1
21. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga unutrašnjeg platnog prometa
21. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga interneta- LOT 2
18. Februara 2019.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga interneta- LOT 3
18. Februara 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga mobilnog interneta
15. Februara 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke materijala za izradu vodovodnog priključka za OŠ Hasan Kikić Tetovo i lamele A1, A2, A3, B i C u ulici Zmaja od Bosne-vl.Bajra d.o.o.
15. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vijčane robe
14. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
14. Februara 2019.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Usluge hostinga
11. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke spojnog materijala-dihtunga
8. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova
5. Februara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geodetskog elaborata Banlozi
14. Januara 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pumpe za neutralizaciju hlora
26. Decembra 2018.


ODLUKA - nabavka i isporuka jalovine na lokaciju gradilišta Poslovna zona Zenica I
19. Decembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vrućeg asfalta za sanaciju prekopa
14. Decembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rokovnika i kalendara za 2019. godinu
14. Decembra 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ličnih i zaštitnih sredstava
28. Novembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine
21. Novembra 2018.


Odluka o poništenju postupka nabavke rokovnika i kalendara za 2019. godinu
21. Novembra 2018.


Rješenje o usvajanju Žalbe Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
9. Novembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovnom postupku nabavke cijevi za vodu (PEHD)
6. Novembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja za 2018.godinu
2. Novembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine
1. Novembra 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku ličnih i zaštitnih sredstava
1. Novembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_u postupku nabavke usluge tehničkog pregleda vozila i radnih mašina
23. Oktobra 2018.


ODLUKA - izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uglja kocke za grijnu sezonu 2018-2019
15. Oktobra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kanalizacionih cijevi
9. Oktobra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke tehničkih plinova
5. Oktobra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za radne mašine
3. Oktobra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora za nabavku izrade Glavnog projekta feklane kanalizacije Brist-Banlozi
2. Oktobra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku špediterskih usluga
2. Oktobra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga preventivne sistematske deratizacije
18. Septembra 2018.


Rješenje o usvajanju žalbe ponuđača TEHNOMAX d.o.o. Zenica i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rač
17. Septembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge revizije projekata pumpnih stanica Hamida, Gnjusi, Crkvice i Prvomajska, rezerv
17. Septembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke računara i računarske opreme
17. Septembra 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku kanalizacionih cijevi (PEHD PP i PVC)- 03.09.2018
4. Septembra 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme- 03.09.2018
4. Septembra 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za radne mašine od 28.08.2018. godine
28. Avgusta 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku tehničkih plinova od 28.08.2018.godine
28. Avgusta 2018.


ODLUKA - poništenje postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta
16. Avgusta 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za izradu Glavnog projekta fekalne kanalizacije Brist-Banlozi
3. Avgusta 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku cijevi za vodu (PEHD)
3. Avgusta 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga kalibracije elektromagnetnih mjerača protoka
2. Avgusta 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poklopaca sa ramom (daktilni)
2. Avgusta 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca
2. Avgusta 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta fekalne kanalizacije Banlozi-Brist
27. Jula 2018.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke cijevi za vodu (PEHD)
26. Jula 2018.


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje
24. Jula 2018.


Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku nabavke cijevi za pitku vodu (daktil)- rekonstrukcija vodvodne linije u ulicama Štrosmajerova i Zukići
20. Jula 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke alata sa priborom
20. Jula 2018.


ODLUKA - nabavka korugiranih cijevi
16. Jula 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku kanalizacionih cijevi PEHD-PP i PVC
9. Jula 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
9. Jula 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih segmenata za vodomjerna okna
2. Jula 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca
2. Jula 2018.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku cijevi za vodu (PEHD)
2. Jula 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku štampanih obrazaca na papiru 28.06.18.g
28. Juna 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta u trupcima 27.06.18.g.
27. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fitinga od polipropilena 20.06.18.g
22. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanih obrazaca na papiru 18.06.18.g.
21. Juna 2018.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku usluga izrade Glavnog projekta fekalne kanalizacije Brist-Banlozi 20.06.18.g
21. Juna 2018.


ODLUKA - Usluge iskopa rova
20. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW
6. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za radne mašine, teretna i putnička vozila
6. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke građevinskog materijala
6. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betona
1. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe proizvođača Elko-Elektrokovina
1. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata
1. Juna 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za higijenu i napitaka
29. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kolektivnog osiguranja radnika
29. Maja 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta u trupcima
29. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke HACH reagenasa za HACH uređaje koji se nalaze u laboratoriji JP ViK d.o.o. Zenica
28. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke seta za održavanje Lexmark štampača
23. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za nabavku hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize
23. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih cijevi
23. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga preventivne sistematske deratizacije
23. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja klima uređaja
21. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hidranata
21. Maja 2018.


Odluka o poništenju postupka nabavke betonskih segmenata za vodomjerna okna
21. Maja 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku štampanih obrazaca na papiru
18. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za kućne priključke
18. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke prilagodljivih jednostrukih spojnica za sanaciju spojeva na LŽ cijevima
18. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga monitoringa otpadnih voda
18. Maja 2018.


Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u pustupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu
11. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zasuna
10. Maja 2018.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke kanalizacionih cijevi
10. Maja 2018.


Odluka o poništenju postupka nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
7. Maja 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- dijelovi za vodomjere proizvođača IKOM
27. Aprila 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge ispitivanja i mjerenja komfora radne sredine
24. Aprila 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora
24. Aprila 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
24. Aprila 2018.


Odluka o poništenju postupka na nabavku usluga kalibracije 4 etalonske posude i 6 elektromagnetnih mjerača protoka
17. Aprila 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_u postupku nabavke usluge obuke radnika JP ViK d.o.o. Zenica iz sanitarno-higijenskog minimuma
17. Aprila 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku seta za održavanje Lexmark štampača W850H22G, 12.04.18.g.
16. Aprila 2018.


Odluka_o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku visokotlačnih crijeva
5. Aprila 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za vodomjere proizvođača SPX, SENSUS,INVENSYS
29. Marta 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za vodomjere proizvođača IKOM 20.03.2018.
20. Marta 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fazonskih komada za lijevano-željezne i plastične cijevi - 08.02.2018.
8. Februara 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura od 07.02.18.g.
8. Februara 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reparaturnih spojnica za ljevano-željezne cijevi od 18.01.2018. godine
19. Januara 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku prilagodljive jednostruke spojnice za saniranje spojeva na naglavku LŽ cijevi od 17.01.2018. godine
19. Januara 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova sa priborom, 12.01.18.g.
15. Januara 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripr. podloge na području Zenice 08.01.18.g
9. Januara 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku čelika za arm. bet. konstrukcije 28.12.17.g.
3. Januara 2018.


Odluka - Nabavka rokovnika i kalendara
26. Decembra 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura od 20.12.2017.g.
21. Decembra 2017.


Odluka , limarski krovopokrivački radovi
19. Decembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za redovno održavanje hidrauličnog sistema mHe Čajdraš, 11.12.17.g.
13. Decembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodovodnih armatura, 06.12.17.g.
12. Decembra 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku fazonskih komada za ljevano-željezne i plastične cijevi 07.12.17.g.
11. Decembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elekromaterijala 4.12.17.g.
4. Decembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zdravstvenih usluga 27.11.17.g.
29. Novembra 2017.


Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na asfaltiranju prekopa na području grada Zenice 24.11.17.g.
28. Novembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge baždarenja tahografa 23.11.17.g.
27. Novembra 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku čelika za armiranobetonske konstrukcije i čeličnih valjanih profila od 23.11.17.g.
24. Novembra 2017.


Odluka za nabavku dijelova za redovno održavanje pumpi proizvođača ELKO-Elektrokovina, 23.11.17.g.
23. Novembra 2017.


Odluka za nabavku usluga preventivne sistematske deratizacije -jesenja faza 2017.g. od 17.11.17.g.
17. Novembra 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova vozila sa priborom od 07.11.2017. godine
10. Novembra 2017.


Odluka za nabavku čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova od 07.11.17.g.
10. Novembra 2017.


Odluka za nabavku spojnog materijala (vijaka i dihtunga) od 07.11.17.g.
9. Novembra 2017.


Odluka za nabavku i isporuku guma za zimsku sezonu od 31.10.17.g.
6. Novembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije od 23.10.17.g.
26. Oktobra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pakunga za pumpe na motorni pogon Honda od 23.10.17.g.-
26. Oktobra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku daktilnih poklopaca , neventiliranih 08.09.17.g.
12. Septembra 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku ogrjevnog drveta-14.08.2017.
15. Avgusta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW- 14.08.2017.
15. Avgusta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pregled sredstava rada i opreme-izdavanje upotrebnih dozvola 14.08.2017.
15. Avgusta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga 03.08.2017.god
3. Avgusta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka cijevi za vodu (PEHD) od 26.07.2017. godine
26. Jula 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hlora,natrij hipohlorida, aluminij sulfata i baždarenje hlornih boca, 14.07.17.g.
14. Jula 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku čelika za armirano betonske konstrukcije (građevinsko željezo) i čeličnih valjanih profila
11. Jula 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga servisiranja kopir aparat Canon IR2520 05.07.17.G.
7. Jula 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku polipropilenskih fitinga 05.07.17.g.
7. Jula 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za higijenu i napitaka, 03.07.17.g.
4. Jula 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem, 03.07.17.g.
4. Jula 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 03.07.2017. godine
4. Jula 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura od 03.07.2017
4. Jula 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku spojnog materijala(vijaka i dihtunga), 30.06.17.g.
3. Jula 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga, 28.06.17.g.
30. Juna 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih djelova vozila sa priborom 29.06.17.g.
30. Juna 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku alata sa priborom, 28.06.17.g.
30. Juna 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betona 09.06.17.g.
12. Juna 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izrade i montaže kancelarijskog namještaja 05.06.17.g.
8. Juna 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku raparatornih spojnica za ljevano željezne cijevi 02.06.2017.
6. Juna 2017.


Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača za nabavku betonskih cijevi od 08.05.17.g.
10. Maja 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dolomitnih agregata od 08.05.17.g.
10. Maja 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala od 08.05.17.g.
10. Maja 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku računara,hardware-a i računarske opreme 24.4.17.g.
28. Aprila 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za INSA vodomjere 24.04.17.g.
28. Aprila 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betonskih segmenata za vodomjerna okamna 24.4.17.g.
28. Aprila 2017.


Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskog materijala 26.04.17.g.
27. Aprila 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanih obrazaca na papiru 17.04.17.g
20. Aprila 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Usluge Monitoringa Otpadnih Voda 17.04.17 G.
20. Aprila 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Nabavku Usluga Platnog Prometa 17.04.17 G.
20. Aprila 2017.


Izmjena i dopuna odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka goriva - 07.04.2017.
10. Aprila 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka goriva - 04.04.2017.
10. Aprila 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku daktilnih poklopaca sa ramom - 07.04.2017.g
7. Aprila 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Nabavku Hemikalija I Hranjivih Podloga-31.03.2017.
4. Aprila 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Nabvaku Građevinskog Materijala 03.04.2017.
4. Aprila 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za INSA vodomjere 31.03.2017.
3. Aprila 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku analizatora hlora - 31.03.2017.
31. Marta 2017.


Odluka o poništenju Odluke broj101-390317 HH i izboru najpovoljnijeg ponuđača 20.03.17.g.
20. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanalizacionih cijevi 15.03.17.g
20. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljske usluge povodom proslave Dana preduzeća, 22.03.2017.
16. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sitnozrnog materijala za izvođenje radova u Topčić polju 14.03.17.g.
15. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HACH reagenasa za HACH uređaja 14.03.17.g.
15. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudata za nabavku usluga Uskladivanje Elaborata o zaštiti izvorišta Babina rijeka, 13.03.2017.
14. Marta 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku elektromaterijala 10.03.2017.
14. Marta 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ličnih i zaštitinih sredstava
10. Marta 2017.


Odluka o poništenju postupka nabavke kanalizacionog materijala za izvođenje radova Topčić Polje
10. Marta 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa 08.03.2017.
9. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pocinčanih fitinga i kuglastih ventila 07.03.2017.
8. Marta 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva laptopa i jednog desktop računara
6. Marta 2017.


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku dva komada Gumenih gusjenica, 17.02.2017.
23. Februara 2017.


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Ulja i Maziva, 21.02.2017
23. Februara 2017.


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Atestiranja 08.02.17
14. Februara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća Osiguranje od autoodgovornsoti za 2017 i 2018
9. Februara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komunikacijskog rješenja od 06.02.2017.
7. Februara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka kuglastih ventila i ventila za redukciju pritiska
19. Januara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka pocinčanih i mesinganih fitinga
19. Januara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku i montažu opreme za tehničku zaštitu - Video Nadzor
13. Januara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga transporta novca
13. Januara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Revizija finansijskih izvještaja za 2016. i 2017. od 09.01.17
13. Januara 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu preventivne sistematske deratizacije jesenja faza 2016 ,9.11.16 G
9. Novembra 2016.


Odluka za nabavku guma 01.11.2016.
2. Novembra 2016.


Odluka Za nabavku fazonskih komada za ljevano-željezne i plastične cijevi 31.10.2016.
2. Novembra 2016.


Odluka za nabavku Dijelova za pumpe proizvođača Elektrokovina od 31.10.2016.
31. Oktobra 2016.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tehnički pregled vozila i radnih Mašina 19.10.2016
21. Oktobra 2016.


Odluka USLUGA za mjerenje protoka i analize fekalne vode - 08.09.2016
12. Oktobra 2016.


Odluka, Nabavka Dijelova Za Vodomjere, 10.10.2016.
10. Oktobra 2016.


Odluka Cijevi Za Kanalizaciju (PEHD I PVC) Od 4.10.2016
5. Oktobra 2016.


ODLUKU o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 101-13537116 HH od 05.09.2016, i izaključivanju Okvinog sporazuma za nabavku pocinčanih cijevi i fitinga, mesinganih fitinga
4. Oktobra 2016.


Odluka O Poništenju Postupka Za Nabavku Fazonskih Komada 30.09.16 G
30. Septembra 2016.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Izvođenje Radova Za Fontanu Na Lokaciji RK Bosna Od 21.09.2016.
21. Septembra 2016.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača - Asfaltiranje Prekopa Na Području Grada, 20.09.2016.
20. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-spojnog-materijalavijaka-i-dihtunga-15.09.16 G
15. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-cijevi-za-vodu-PEHD-15.09.16 G.
15. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-pocinčanih-cijevi-i-fitinga-mesinganih-fitinga-05.09.16 G.
9. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-vodovodnih-armatura-08.09.16 G.
8. Septembra 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-usluga-pregleda-revizije-finansijskih-izvještaja-za-2016-i-2017 G -07.09.16 G-HATA-SKYPE
7. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-čeličnih-cijevi-i-hamburških-lukova-07.09.16 G.
7. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-zdravstvenih-usluga-Aneks-2 -dio-B ZJN-06.09.16 G
6. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-polipropilenskih-fitinga-05.09.16.
5. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-izradu-Glavnog-projekta-fekalne-kanalizacije-u-ulici-Lisačka-05.09.16 G.
5. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-nabavka-kuglastih-i-propusnih-ventila-05.09.16 G
5. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-projektor-04.09.2015.
4. Septembra 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-fazonskih-komada-za-ljevano-željezne-i-plastične-cijevin-01.09.16 G.
1. Septembra 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-cijevi-za-kanalizaciju-PEHD-i-PVC-30.08.16 G.
30. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-ugovora-za-nabavku-usluga-atestiranja-tri-putnička-vozila-u-teretno-vozilo-30.08.2016.
30. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-usluga-ispitivanja-ventila-sigurnosti-18.08.16 G.
18. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-okvirnog-sporazuma-ispitivanja-ZDN-gromobranske-zaštite-i-Ex-izvedbe-12.08.2016.
12. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-okvirni-sporazum-ispitivanja-uređaja-za-dojavu-požara-12.08.2016.
12. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-ugovora-za-nabavku-servera-09.08.2016.
9. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-okvirnog-sporazuma-ispitivanja-vatrogasnih-aparata-09.08.2016
9. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-okvirnog-sporazuma-nabavka-tehničkih-plinova-09.08.2016.
9. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dijelova-za-vozilo-IVECO-M182
5. Avgusta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-kancelarijskog-materijala-11.07.2016
11. Jula 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-direktni-sporazum-daktilne-cijevi-04.07.2016
4. Jula 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-za-nabavku-vodomjera-od-30.06.2016.
30. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-nabavku-čelika-za-armirano-betonske-konstrukcije-građevinsko-željezo-i-čeličnih-valjanih-profila-od-30.06.2016 -godine
30. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđačaza-nabavku-materijala-za-higijenu-i-napitaka-27.06.16 G.
27. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-sistematska-deratizacija-proljetna-faza-2016-godine-27.06.2016 G.
27. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-vulkanizerskih-usluga-17.06.16 G
17. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-rezervnih-dijelova-za-radne-mašine-17.06.16 G
17. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-servisiranje-kopir-aparata-Canon-IR-2520-13.06.16 G.
16. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-najam-građevinskih-mašina-sa-rukovaocem-13.06.16 G
13. Juna 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-usluge-ispitivanja-i-kalibracije-6-elektromagnetnih-mjerača-protoka-proizvođača-Endress-Hauser-10.06.16 G
10. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-alata-sa-priborom-10.06.16 G.
10. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-usluge-ispitivanja-i-kalibracije-4-elalonske-posude-kace-koje-su-smještene-u-laboratoriji-JPViKd O O -Zenica-10.06.16 G.
10. Juna 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-materijala-za-higijenu-i-napitaka-07.06.16 G
7. Juna 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-čelika-za-armirano-betonske-konstrukcije-građevinsko-željezo-i-čeličnih-valjanih-profila-06.06.16 G
6. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-hlora-natrij-hipohlorita-aluminijum-sulfata-i-baždarenje-hlornih-boca-03.06.16 G.
3. Juna 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-betona-23.05.2016.
26. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-građevinskog-materijala-20.05.16 G
20. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-pumpe-za-neutralizaciju-hlora-16.05.16 G-ponuđača
16. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dolomitnih-agregata-16.05.16 G
16. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-štampanih-obrazaca-na-papiru-13.05.16.
13. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dijelova-za-vodomjere-od-06.05.2016.1
6. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dijelova-za-vodomjere-od-06.05.2016.
6. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-rezervnih-dijelova-vozila-sa-priborom-05.05.16 G.
5. Maja 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-izvođenje-radova-na-rekonstrukciji-i-adaptaciji-dijela-građevinskog-objekta-Restoran-22.04.16 G
22. Aprila 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđačaza-nabavku-betonskih-cijevi-08.04.16 G.
8. Aprila 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-goriva-31.03.16 G
31. Marta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-betonskih-segmenata-za-vodomjerna-okna-31.03.2016
31. Marta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-ugovora-za-izvođenje-asfalterskih-radova-na-području-grada-Zenice-31.03.2016
31. Marta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudada-za-nabavku-ugostiieljskih-usluga
16. Marta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-trofaznog-agregata-drugorangirani-04.03.16 G
4. Marta 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-monofaznog-agregata-29.02.16.
29. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-trofaznog-agregata-24.02.2016.
24. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-jednostrukih-prilagodljivih-spojnica-za-saniranje-spojeva-19.02.2016.
19. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljniheg-ponuđača-za-nabavku-hemikalija . Za-mikrobiološke-i-fiziko-hemijske-analize-18.02.2016 -godine
19. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-rezervnih-dijelova-za-SPX-SENSUS-INVESYS-vodomjere-04.02.2016.
18. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-finansijskih-usluga-18.02.2016.
18. Februara 2016.


Odluka-o-stavljanju-van-snage-odluke-broj-101-229016-MS-i-poništenju-postupka-nabavke-goriva-od-16.02.2016 -godine
16. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavka-HACH-reagenasa-16.02.2016.
16. Februara 2016.


Odluka-o-stavljanju-van-Odluke-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-i-zaključivanju-ugovora-za-nabavku-goriva-sa-drugorangiranim-ponuđačem-10.02.2016
10. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-uložaka-dizne-za-ubrizgavanje-goriva-za-teretno-vozilo-IVECO-130-E-18-od-10.02.2016.
10. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-vodomjera-od-09.02.2016 Godine
9. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-opreme-za-prodaju-vode-putem-pre-paid-vodomjera-09.02.2016
9. Februara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-ulja-i-maziva-od-04.02.2016 -godine
4. Februara 2016.


Odluka-o-otkazivanju-i-poništenju-odluke-odluke-o-nabavci-elektronskih-komunaikacionih-usluga-mobilne-i-fiksne-telefonije-27.01.16 G
27. Januara 2016.


Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-broj-101-89916HH-od-25.01.2016.
25. Januara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-elektromaterijal-13.01.2016
13. Januara 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Nabavka-motornih-pumpi-za-vodu-28.12.2015.
28. Decembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Nabavka-agregata-28.12.2015.
28. Decembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Nabavka-elektroalata-28.12.2015.
28. Decembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-nabavke-izvođenja-radova-na-rekonstrukcijiadaptaciji-i-toplifikaciji-dijela-građevinskog-objekta-Radionica-21.12.2015.
21. Decembra 2015.


Odluka-o-nabavci-REED-pulsera-RD-18.12.2015
18. Decembra 2015.


Odluka-o-obustavi-postupka-elektronske-komunikacione-usluge-mobilne-i-fiksne-telefonije-18.12.2015
18. Decembra 2015.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-opreme-za-prodaju-vode-putem-pre-paid-vodomjera-11.12.2015
11. Decembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-racunari-23.11.2015
23. Novembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-deratizacija-jesen-19.11.2015
19. Novembra 2015.


Odluka-o-obustavljanju-postupka-za-nabavku-goriva
16. Novembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-centrifugalna-pumpa
11. Novembra 2015.


Odluka-o-poništenju-analizator-hlora
9. Novembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-vibronabijac-16.10.2015.
16. Oktobra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-tehnicki-pregled-vozila-02.10.2015
2. Oktobra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-fitinzi-18.09.2015
18. Septembra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-PEHD-cijevi-18.09.2015
18. Septembra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-fazonski-komadi-18.09.2015
18. Septembra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-armature-18.09.2015
18. Septembra 2015.


Odluka-o-prestanku-Okvirnog-sporazuma-kancelarijski-materijal-br -101-12.81215-BS-od-14.09.2015.
14. Septembra 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-TV-07.09.2015.
7. Septembra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-tehnicki-plinovi-03.09.2015
3. Septembra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-štampani-obrasci-01.09.2015
1. Septembra 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-kancelarijski-materijal-01.09.2015
1. Septembra 2015.


Odluka-o-poništenju-okvirnog-sporazuma-tehnički-pregled-vozila-31.08.2015
31. Avgusta 2015.


Odluka-o-poništenju-mrki-ugalj
4. Avgusta 2015.


Odluka-o-prestanku-Okvirnog-sporazuma-broj101-946415-BS-od-03.07.15 G.
3. Jula 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-goriva-25.01.2015
25. Januara 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-fontana-04.12.2015
12. Aprila 2012.