KVALITET VODE

Sistematska kontrola kvaliteta vode za piće

Sistematska (redovna) kontrola vode za piće vrši se u laboratoriju Javnog preduzeća „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Zenica, koji na osnovu višedecenijskog iskustva i visoko obučenog kadra detaljno provodi analize. Laboratorija je verificirana od strane Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona. Pored navedene sistematske kontrole, povremenu kontrolu vrši i Kantonalni zavod za javno zdravstvo ZE-DO kantona.
Svakog dana u Zeničkom vodovodu pregledaju se uzorci vode sa 46 mjesta koja su po programskoj šemi predviđena za kontrolu. U toku jedne godine, u laboratoriju JP „VIK“ d.o.o. Zenica, a samo iz javnog vodovoda Zenica se pregleda oko 6000 uzoraka. Programska šema se pravi tako da se pokrije cjelokupni vodovodni sistem, pri čemu se vodi računa da se uzimaju uzorci u blizini objekata sa velikom potrošnjom; to su škole, bolnica, centralni dio grada, cijevi glavnog vodovoda prema pojedinim naseljima itd.
Voda iz vodovodnog sistema je umjereno tvrda. Srednja vrijednost tvrdoće vode je 10 – 13 °dH (njemački stepen tvrdoće vode). PH vrijednost analiziranih uzoraka kreće se 7,8 – 8,7 (mjera kiselosti-bazičnosti nekog rastvora).

Posebno ističemo:

U javni vodovodni sistem grada Zenice nikada se ne upušta voda koja nije u skladu sa važećim propisima za vode za javno vodosnabdijevanje i vodom za piće, tj. nikada se ne upušta voda koja nije sanitarno-higijenski i zdravstveno ispravna.