PRIJAVA KVARA

Uočili ste kvar na sistemu vodosnabdijevanja?

Oštećenja i kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, građani mogu prijaviti u bilo koje doba dana (24 sata dnevno) na sljedeće brojeve telefona po prioritetima kako slijedi:

a) 062/819-428 – DEŽURNA SLUŽBA
b) 032/209-356 – PORTIR

Izuzetno, ako se na poziv ne javi niko na prethodna dva broja, onda se obratiti na:

a1) 032/200-450 – dežurni vodovodnog sistema Crkvice
b1) 032/461-220 – dežurni vodovodnog sistema Zmajevac