ŽALBE, PRIMJEDBE, SUGESTIJE

"Žalba" "Primjedba" "Sugestija" "Prijava neregularnosti rada uposlenika" "Žalba na račun"

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da se za sve informacije možete obratiti lično na šalteru za reklamacije i informacije u šalter sali na adresi Bistua Nuova broj 17 ili putem kontakt telefona 032 209-115.

Žalbe, primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti i pismenim putem:

  • Putem pošte na adresu Bistua Nuova broj 17, Zenica ili predajom predstavke direktno na protokol preduzeća

  • Putem email-a na adresu: info@vikze.ba