MENADŽMENT

Menadžment kompanije

Menadžment višeg nivoa

RUKOVODILAC TEHNIČKE SLUŽBE
Baždalić Emir, dipl.ing.građ.
UPRAVNIK OPERATIVE
Babić Muamer, dipl.ing.maš.
ŠEF SLUŽBE ZA ISPITIVANJE I VERIFIKACIJU VODOMJERA
Babahmetović Lamija, dipl.ing.maš.
lamija.babahmetovic@vikze.ba
ŠEF SLUŽBE KONTROLE VODE
El-Fares Jumah, dipl.ing.tehnologije
ŠEF SLUŽBE OBRAČUNA, INFORMACIJA I AOP-a, RAČUNOVODSTVA,  OČITANJA I ODRŽAVANJA VODOMJERA
Kaknjo Edina, dipl.ing.maš.
edina.kaknjo@vikze.ba
ŠEF RAČUNOVODSTVA
Ibrahimagić Elma, dipl.ecc.
elma.ibrahimagic@vikze.ba
ŠEF SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE
Brdarević Amela, dipl.iur
amela.brdarevic@vikze.ba
ŠEF KOMERCIJALNE SLUŽBE
Husaković Kemal, dipl.ecc.
kemal.husakovic@vikze.ba
ŠEF FINANSIJSKE SLUŽBE
Mahmutović Zumreta, Bachelor (Bakalaureat) poslovne ekonomije
TEHNOLOG ZNR, PPZ I  ŠEF OBEZBJEĐENJA
Kubat Benjamin, dipl.ing.zaštite na radu

Organi uprave i nadzora