Odluka o usvajanju i Plan javnih nabavki za 2019. godinu