PRAVILNIK I USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Korištenjem internet stranice prihvatate pravila i obaveze korištenja

Prihvatanje uslova korištenja
Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije samog korištenja ove web-stranice. Pristupanjem web-stranici i ostalim online servisima JP „VIK“ d.o.o. Zenica i korištenjem materijala s web-stranice i ostalih online servisa, obvezujete se prihvatiti navedena pravila korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije sa ove web-stranice.
Politika privatnosti
Prilikom prijave na mailing listu i korištenja drugih interaktivnih dijelova web-stranice JP „VIK“ d.o.o. Zenica, web-aplikacija na kojoj je napravljena web-stranica prikuplja podatke o korisnicima stranice. Podaci prikupljeni ovim putem (e-mail adrese i sl.) isključivo će biti korišteni za kontaktiranje s korisnicima putem mailing liste i ni pod kojim uslovima neće biti dati na korištenje trećoj strani. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.
Odricanje od odgovornosti
Ukoliko u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini JP „VIK“ d.o.o. Zenica ima obvezu objavljivati određene informacije na svojoj web-stranici, JP „VIK“ d.o.o. Zenica je odgovorno za sadržaj informacija dostupnih javnosti. U slučaju objave informacija, materijala ili drugih sadržaja na web-stranici JP „VIK“ d.o.o. Zenica , čija objava nije propisana zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, nastoji osigurati da su informacije na web-stranici potpune i tačne. Ipak, JP „VIK“ d.o.o. Zenica ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja dokumenata, informacija, materijala ili sadržaja s web-stranice, ili za posljedice odluka donesenih na temelju njih. JP „VIK“ d.o.o. Zenica se ne protivi navođenju poveznice na web-stranicu preduzeća, pod uslovom da sadržaji s web-stranice nisu izmijenjeni i/ili iskrivljeni.
Izmjena i dopuna sadržaja
JP „VIK“ d.o.o. Zenica zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web-stranici JP „VIK“ d.o.o. Zenica bez prethodne najave. Web-stranica preduzeća redovito se ažurira.
Autorska prava
JP „VIK“ d.o.o. Zenica zadržava autorsko pravo na web-stranicu www.vikze.ba i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obveznog navođenja JP „VIK“ d.o.o. Zenica kao izvora informacija i navođenja poveznice na www.vikze.ba. Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal s ove web-stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.