22.mart – Svjetski dan voda i Dan JP „ViK“ d.o.o. Zenica

Čuvajmo izvore vode, svaka kap je dragocjena!

Danas je Svjetski dan voda čijim obilježavanjem se naglašava da je voda opće dobro i osnovno pravo, namijenjeno svima, te se upozorava da vodu treba čuvati, zaštititi od onečišćenja i štedljivo koristiti.

Upravo zbog simbolike  i značaja ovog datuma, 22. mart  obilježavamo i kao Dan Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija  d.o.o. Zenica.

Svjetski dan voda se svake godine fokusira na određenu temu. Moto Svjetskog dana voda 2022. godine glasi: „Podzemne vode: učiniti nevidljivo – vidljivim!“

Podzemne vode su vitalni resurs koji obezbjeđuje skoro polovinu sve vode za piće u svijetu, oko 40% vode za navodnjavanje poljoprivrede i oko 1/3 vode potrebne za industriju. Održavaju ekosisteme, osnovni tok rijeka i sprječavaju slijeganje tla i prodor morske vode.

Uprkos ovim impresivnim činjenicama, nevidljiva podzemna voda je za većinu ljudi „ daleko od očiju, daleko od srca“. Ljudske aktivnosti, uključujući rast stanovništva i ekonomski rast, te klimatska varijabilnost ubrzano povećavaju pritisak na resurse podzemnih voda pa su ozbiljno iscrpljivanje i problemi zagađenja prijavljeni u mnogim dijelovima svijeta.

Svjetski dan voda o podzemnim vodama u središte pažnje stavlja ovaj nevidljivi resurs kako bi povećao svijest o važnosti brige o našim podzemnim vodama.

JP „ViK“d.o.o. Zenica se pridružuje obilježavanju Svjetskog dana voda javnim apelom za zaštitu svih izvorišta  vode, a naročito izvorišta Kruščica koje je od životnog značaja za snabdijevanje pitkom vodom stanovništva gradova Zenica i Vitez.

Zbog izuzetnih prirodnih ljepota, sa brojnim planinskim izvorima i brzim potočićima te gustim bjelogoričnim i crnogoričnim šumama, kompletno područje planine Kruščice je vrijedan potencijal i za  razvoj turizma.

Nažalost, ova prirodna blaga neprocjenjive vrijednosti su izložena mnogim negativnim uticajima zbog čega je neophodna konstantna borba za zaštitu područja Kruščice.

Osnovni preduslov za očuvanje Kruščice je racionalno i kvalitetno gospodarenje šumskim resursom uz eliminaciju svih drugih negativnih faktora koji mogu uticati na izvorište vode u cijelom obuhvatu vodozaštitnih zona. Prekomjerna ili nekontrolisana sječa šume dovodi do erozije i devastacije tla što za posljedicu ima negativan uticaj na kapacitet i kvalitet izvorišta.

Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica poduzima sve na zaštiti izvorišta Kruščica i zahtijeva odlučno i pravično djelovanje nadležnih i odgovornih institucija na zaštiti javnog interesa, kao  i zdravlja potrošača koji koriste usluge vodosnabdijevanja sa ovog izvorišta.

Svi imamo pravo na zdravu okolinu i pitku vodu, ali i odgovornost, ličnu i društvenu, da štitimo i poboljšamo stanje okoline na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Čuvajmo izvore vode, svaka kap je dragocjena!

Kategorije