Apel školama da izvrše ispiranje unutrašnjih vodovodnih instalacija

JP ViK d.o.o. Zenica apeluje na uprave škola i predškolskih ustanova da aktiviranjem slavina ili preko hidranata izvrše ispiranje unutrašnjih vodovodnih instalacija.

Voda u javnom vodovodnom sistemu je u potpunosti ispravna i sigurna za piće.

Međutim, s obzirom da unutrašnje vodovodne instalacije u školskim objektima nisu značajnije korištene tokom školskog raspusta nije naodmet izvršiti ispiranje oticanjem vode na način kako je opisano.

Svim đacima i njihovim nastavnicima želimo uspješnu i sretnu novu školsku godinu.

JP ViK d.o.o. Zenica

Kategorije