COVID-19 MJERE

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je u skladu sa Naredbama  kriznih štabova FBiH, Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica  poduzelo preventivne mjere na zaštiti zdravlja potrošača i svojih radnika te obavještava  javnost o sljedećem:

 • Do daljnjeg je obustavljen  rad  sa  strankama

 • 15.04.2020. godine počele su sa radom zajednička naplatna mjesta u ulicama Begagića put broj 8 i Prve Zeničke brigade broj 3, kao i blagajna JP “ViK” Zenica u ulici Begagića put broj 8.

  Rad sa strankama na blagajni u ulici Prve Zeničke brigade broj 3 od 7:00 do 14:30 sati a na blagajni u ulici Begagića put broj 8 od 7:00 do 15:00 sati.
  Dnevna pauza od 9:00 do 9:30 sati.

  Prijem stranaka i rad sa strankama na naplatnim mjestima se obavlja na način da je na naplatnom mjestu dozvoljeno prisustvo samo jedne stranke, te će naredna stranka pristupiti šalteru tek nakon što prethodna stranka napusti naplatno mjesto.

  Molimo potrošače da poštuju naredbe o fizičkoj distanci i korištenju zaštitnih sredstava.

 • Potrošači imaju mogućnost  da  račune  za vodu  plate  putem virmana (uplatnice) u bankama  ili pošti. Na  linku možete pogledati primjer  ispravno popunjenog virmana. https://vikze.ba/placanje-virmanom-uplatnicom/

 • Račune za vodu  možete  platiti i putem e-bankarstava, trajnog naloga  i administrativne obustave

 • Za vrijeme prekida  rada  sa strankama pošta će biti zaprimana  na  portirnici preduzeća od 9,00 do 14,00 sati.

 • JP „ViK“ d.o.o. Zenica  je uz  elektronsku poštu putem emaila info@vikze.ba  posredstvom web stranice  vikze.ba omogućilo druge načine komunikacije (viber, web chat, skype i Facebook).
  Mole se potrošači da se obraćaju samo sa  neodložnim zahtjevima jer  je JP „ViK“ d.o.o. Zenica  u trenutnim okolnostima  fokusirano  na  održavanje  kontinuiteta  u vodosnabdijevanju i odvodnji  otpadnih voda  i održanju minimuma  poslovnih aktivnosti.

 • Servisne informacije  u vezi sa kvarovima  na  vodovodnoj mreži i prekidima  u vodosnabdijevanju, kao  i ostale  važne  obavijesti  u vezi sa aktuelnom situacijum su svakodnevno ažurirane  na  vikze.ba.

 • Za sve koji se žele registrovati na e-račun i primati račune za vodu putem emaila, omogućena je online prijava putem portala JP „ViK“ d.o.o. Zenica (http://vikze.ba/eracun-zahtjev/), a za registraciju je potrebna šifra potrošača.

Za  dodatne  informacije ili pomoć  potrošačima  su  na  raspolaganju i  kontakt telefoni :

PRIJAVA KVARA
062 819-428  (0-24 h)

SLUŽBA ZA OBRAČUN, INFORMACIJE I AOP, OČITANJE I ODRŽAVANJE VODOMJERA
032 209-362

SLUŽBA RAČUNDOVODSTVA
032 209-116

UPRAVA
032 209-334