JP „ViK“ d.o.o. Zenica izvršilo rekonstrukciju vodovodne linije u ulici Potok

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je okončalo radove na rekonstrukciji vodovodne linije u ulici Potok. Izvršena je  zamjena stare vodovodne linije u ukupnoj dužini od cca 100 metara na kojoj je zbog dotrajalosti instalacija često dolazilo do pojave kvarova. Radovi su obuhvatali polaganje vodovodne linije  navedene dužine, izgradnju čvorišta i 4 vodomjerna okna, kao i izmještanje svih vodomjera iz privatnih parcela na javnu površinu.

Rekonstrukcija vodovodne linije u ulici Potok je investicija JP „ViK“ d.o.o. Zenica ukupne vrijednosti oko 20.000 KM i sve građevinske i monterske radove preduzeće je izvelo vlastitim kapacitetima.

Cilj projekta je unapređenje vodovodne infrastrukture u ovom dijelu grada, a važno je napomenuti da su predmetni radovi izvedeni prije planiranog asfaltiranja ovog dijela ulice Potok.

Kategorije