JP ViK d.o.o. Zenica započelo radove na drugoj fazi izgradnje vodovodnog sistema „Vražale“

Imajući u vidu, da Grad Zenica uskoro počinje sa radovima na rekonstrukciji saobraćajnice prema naseljima Vražale i Križ, JP ViK d.o.o. Zenica će izvršiti polaganje cjevovoda prije realizacije  asfalterskih radova.

Na ovaj način će biti proširena gradska vodovodna mreža prema pomenutim naseljima.

JP ViK d.o.o. Zenica je također započelo s izradom projektne dokumentacije za izgradnju pumpne stanice koja je neophodna da bi se novoizgrađena vodovodna linija stavila u funkciju.

Izgradnja pumpne stanice i preostalog dijela vodovodne linije do naselja Križ su planirani za narednu godinu, a ukupna vrijednost investicije proširenja gradskog vodovodnog sistema na naselja Vražale i Križ procjenjuje se na cca 200.000,00 KM.

Realizacijom ovog projekta 70-tak domaćinstava će po prvi puta dobiti mogućnost da se priključe na javnu vodvodnu mrežu i konačno riješe dugogodišnji problem sa nestašicom vode iz oskudnih lokalnih izvorišta sa kojih se trenutno snabdijevaju.

Kategorije