OBAVIJEST O OBRAČUNU POTROŠNJE VODE ZA MJESEC JULI 2022.

JP ViK d.o.o. Zenica obavještava da će zbog kolektivnog godišnjeg odmora Službe za očitanje vodomjera svim potrošačima kojima se potrošnja vode obračunava preko manuelnih vodomjera na računima za mjesec juli 2022. godine biti prikazana i obračunata potrošnja u iznosu prosječne mjesečne potrošnje vode u prethodna 3 mjeseca.

Razlika između obračunate i stvarne potrošnje vode za mjesec juli za navedene potrošače bit će prikazana i obračunata na računu za mjesec august 2022. godine.
Potrošačima kojima se potrošnja vode očitava putem digitalnih vodomjera bit će izdati redovni računi u skladu sa stvarnom potrošnjom vode.

Molimo potrošače da uvaže ovu obavijest te se zahvaljujemo za razumijevanje.

Kategorije