Obavještenje u vezi plaćanja računa na zajedničkim balgajnama

  • Obavještavaju se potrošači JP „ViK“ d.o.o. Zenica,  da od 08.07.2019. godine na Zajedničkoj blagajni JP „ViK“ d.o.o. Zenica mogu izvršiti uplatu većeg iznosa od iznosa koji je odštampan na računu za vodu i uslugu kanalizacije.

  • Ukoliko potrošač uplati veći iznos od iznosa računa koji plaća, a isti ima duga iz ranijeg perioda (stari dug), uplatom će se zatvoriti račun koji plaća, a ostatak uplate će zatvoriti dug iz ranijeg perioda (najstariji dug).

  • Ukoliko potrošač nema duga, a plati veći iznos od iznosa računa koji plaća, uplatom će se zatvoriti račun koji plaća, a ostatak uplate će se knjižiti kao preuplata.

  • Da bi potrošači mogli izvršiti naprijed navedeno plaćanje sa sobom moraju imati bilo koji neplaćeni račun JP „ViK“ d.o.o. Zenica

Uprava JP „ViK“ d.o.o. Zenica

Kategorije