Image result for esclamation animated gifImage result for esclamation animated gifImage result for esclamation animated gif Obustavljen rad sa strankama i prolongirano plaćanje računa Image result for esclamation animated gifImage result for esclamation animated gifImage result for esclamation animated gif

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je u skladu sa Naredbama  kriznih štabova FBiH, Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica poduzelo preventivne mjere na zaštiti zdravlja potrošača i svojih radnika te obavještava  javnost o sljedećem:

– Do daljnjeg  je  prolongirano plaćanje računa  za vodu i obustavljen  je  rad  sa  strankama   

– Za vrijeme  prekida  rada  sa strankama pošta će biti zaprimana  na  portirnici preduzeća od 9,00 do 14,00 sati.  JP „ViK“ d.o.o. Zenica  je uz  elektronsku poštu putem   emaila info@vikze.ba  posredstvom web stranice  www.vikze.ba omogućilo druge načine komunikacije (Viber, Skype, Web Chat i Facebook).

Mole se potrošači da se obraćaju samo sa  neodložnim zahtjevima jer  je JP „ViK“ d.o.o. Zenica  u trenutnim okolnostima  fokusirano  na  održavanje  kontinuiteta  u vodosnabdijevanju i odvodnji  otpadnih voda  i održanju minimuma  poslovnih aktivnosti.

Servisne  informacije  u vezi sa kvarovima  na  vodovodnoj mreži i prekidima  u vodosnabdijevanju, kao  i ostale  važne  obavijesti  u vezi sa aktuelnom situacijum biće svakodnevno dostupne  na  www.vikze.ba.

Podsjećamo da je  za sve koji se žele registrovati na e-račun i primati račune za vodu putem emaila, omogućena online prijava putem portala JP „ViK“ d.o.o. Zenica  (http://vikze.ba/eracun-zahtjev/), a za registraciju je potrebna šifra potrošača.

Za  dodatne  informacije ili pomoć  potrošačima  su  na  raspolaganju i  kontakt telefoni :

PRIJAVA KVARA
– 062 819-428  (0-24 h)

SLUŽBA ZA OBRAČUN, INFORMACIJE I AOP, OČITANJE I ODRŽAVANJE VODOMJERA
– 032 209-362  

SLUŽBA RAČUNDOVODSTVA
– 032 209-116

UPRAVA
– 032 209-334

Kategorije