OD PONEDJELJKA 27.03.2023. GODINE RAD SA STRANKAMA U OBJEKTU JP ViK d.o.o. ZENICA U RADAKOVU

JP ViK d.o.o. Zenica obavještava javnost da dana, 24.03.2023. godine prestaje sa radom na adresi Školska broj 10 ( hotel Dubrovnik), kao i na adresi Begagića put broj 8 (Londža).

Blagajna za plaćanje računa, kao i šalteri za rad sa strankama za sva pitanja pravne i tehničke prirode, će od dana, 27.03.2023. godine raditi u sjedištu JP ViK d.o.o. Zenica u Radakovu, Bistua Nuova broj 17.

Radno vrijeme za rad sa strankama je od 07:00 do 15:00 sati.

Radno vrijeme zajedničke blagajne u ulici Prve Zeničke brigade broj 3 je takođe od 07:00 do 15:00 sati.

Termin dnevne pauze je od 09:00 do 09:30 sati.

Kategorije