Plaćanje mobilnim bankarstvom

NAČIN
PLAĆANJA

Plaćanje možete izvršiti putem Vaših aplikacija za mobilno bankarstvo.

POJAŠNJENJE
POJMOVA

Svrha doznake:
u svrhu doznake važno je naznačiti broj računa koji se plaća, kako bi JP “VIK” Zenica imao informaciju za pravilno rasknjižavanje.

Iznos za uplatu:
Korisnik može platiti tačan iznos računa. U slučaju uplate većeg iznosa računa, knjiženje će se vršiti prema najstarijem dugovanju.

TRANSAKCIJSKI RAČUNI

SPARKASSE BANK:
199-51301002124-55

ASA BANKA:
134-010-00000111-78

PBS:
101-180-01000281-91

ASA BANKA Naša i snažna d.d. Sarajevo:
140-601-00246936-55

BBI:
141-801-00078353-28

INTESA S.BANK:
154-260-20030088-58

RAIFFEISEN BANK:
161-055-00005900-83

ZIRAAT BANK:
186-000-10608090-96

ADDIKO BANK d.d.:
306-029-00010324-72

UNICREDIT BANK:
338-580-22000397-10