Plaćanje virmanom/uplatnicom

NAČIN
PLAĆANJA

Plaćanje možete izvršiti na šalterima banaka ili BH Pošte.

POJAŠNJENJE
POJMOVA

Svrha doznake:
u svrhu doznake važno je naznačiti broj računa koji se plaća, kako bi JP “VIK” Zenica imao informaciju za pravilno rasknjižavanje.

Iznos za uplatu:
Korisnik može platiti tačan iznos računa. U slučaju uplate većeg iznosa računa, knjiženje će se vršiti prema najstarijem dugovanju.

Transakcijski računi

134-010-00000111-78           ASA BANKA
199-51301002124-55            SPARKASSE BANK
101-180-01000281-91           PBS
141-801-00078353-28           BBI
154-260-20030088-58           INTESA S.BANK
161-055-00005900-83           RAIFFEISEN BANK
186-000-10608090-96           ZIRAAT BANK
306-029-00010324-72           ADDIKO BANK d.d.
338-580-22000397-10           UNICREDIT BANK