Plan nabavki za 2021 godinu – VIII izmjena sa Odlukom, 09.10.2021.