Poziv za dostavu ponuda za otkup materijala JP „VIK“ Zenica

JP „VIK“ d.o.o. Zenica je u mogućnosti da ponudi određenu količinu vodovodnog materijala koji ne koristi, a koji je naveden u priloženom spisku.

Materijal je nov, nekorišten, te je moguće izvršiti uvid u stanje istog svaki radni dan u skladištu JP „VIK“ d.o.o. Zenica u periodu od 07,00 do 15,30 uz prethodnu telefonsku najavu.

Ponuda se može dostaviti za pojedinačne ili za sve stavke do 08.01.2021. godine u 14,00 sati u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za VIK materijal, otvara Komercijalna služba“ na adresu JP „VIK“ d.o.o. Zenica, Školska 10, 72000 Zenica.

Cijena se daje na paritetu EXW skladište kupca utovareno.

Za dodatne informacije, možete nas kontaktirati na email komercijalna.sluzba@vikze.ba ili broj telefona 032/423-332.

Kategorije