SERVISNA INFORMACIJA ZA 09.05.2018. GODINE

SERVISNA INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANJU I ODVODNJI U GRADU ZENICA
ZA DAN: 09.05.2018. godine

1. Vodosnabdijevanje i odvodnja u protekla 24 sata

Vodosnabdijevanje i odvodnja u protekla 24 sata odvijala se normalno i bez ograničenja. Pored redovnih poslova stručne  ekipe JP “ViK” intervenisale su na  otklanjanju kvarova na  vodovodnim instalacijama u ulicama: 
  • Blatuša
  • Čajdraš
kada su za  kratko vrijeme bez vode  ostali objekti u ulicama/dijelovima  grada:
  • Blatuša, od broja  30 do broja  160, radi izrade novog priključka
  • Čajdraš, od broja 20 do broja 60, radi popravke kvara na  vodovodnoj  liniji Ø160 mm

2. Plan intervencija u toku današnjeg dana

U toku današnjeg dana očekuje se normalno snabdijevanje bez ograničenja, osim izuzetaka i privremenog nestanka  vode  u ulicama:
  • Bilimišće, cijela  ulica, radi izrade novog vodovodnog priključka

3. Planirane aktivnosti za naredni dan ili posebne napomene

U toku sutrašnjeg dana očekuje se normalno snabdijevanje bez ograničenja.
Kategorije