UREDNO FUNKCIONISANJE JAVNOG VODOVODNOG SISTEMA U ZENICI

JP ViK d.o.o. Zenica obavještava javnost da današnji raspad elektroenergetskog sistema, koji je za posljedicu imao višesatni prekid u snabdijevanju električnom energijom, nije ugrozio funkcionisanje  javnog sistema vodosnabdijevanja u Zenici.

Telemetrijski sistem za nadzor vodovodnog sistema je pravovremeno reagirao, svi vodovodni objekti kao i pumpne stanice su u funkciji te je vodosnabdijevanje svih potrošača u Zenici uredno.

S poštovanjem

Kategorije