ZAPOČINJE IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA PRIDRAŽIĆI

Danas, 16.02.2024. godine u prostorijama JP ViK d.o.o. Zenica je upisivanjem u građevinski dnevnik izvršeno uvođenje u posao kompanije TED INVEST d.o.o. Sarajevo, koja je izabrani izvođač radova za izgradnju vodovodnog sistema Pridražići.

U toku sljedeće sedmice će biti izvršeno iskolčenje trase i pripremni radovi, a odmah nakon toga krenut će se sa izgradnjom. Rok za završetak radova je 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 697.737,35KM bez obračunatog PDV-a i finansiraće se akumuliranim novčanim sredstvima JP ViK d.o.o. Zenica.

Ugovor obuhvata nabavku potrebnog materijala po vrsti i kvaliteti koju je JP ViK d.o.o. Zenica definisalo tenderskom dokumentacijom, kao i izvođenje svih građevinskih i monterskih radova na izgradnji vodovodnog sistema, uključujući testiranje i probni rad.

Vodovodni sistem Pridražići je projektovan kao složeni sistem kombinovanog načina vodosnabdijevanja, iz gravitacionog rezervoara i potiskom iz pumpne stanice.

Sistem obuhvata izgradnju pumpne stanice, rezervoara kapaciteta 50 kubnih metara, oko 2000 metara potisnih i distributivnih vodovodnih linija od nodularnog liva, te oko 35 zasunskih i priključnih vodovodnih okana.

Realizacijom ove velike investicije biće omogućeno proširenje obuhvata vodosnabdijevanja gradske vodovodne mreže na cijelo naselje Pridražići što mještani ovog naselja čekaju već dugi niz godina.

Na ovaj način će se kvalitetno i dugoročno riješiti pitanje snabdijevanja pitkom vodom za približno 130 domaćinstava. Stanovnici Pridražića su se do sada vodom snabdijevali iz nedostatnih lokalnih vodovoda, usljed čega su se u sušnim periodima godine suočavali sa mukotrpnim redukcijama vode.

Uspješnom realizacijom ove investicije JP ViK d.o.o. Zenica će još jednom dokazati svoju opredjeljenost kontinuiranom poboljšanju uslova života građanima Zenice.

 

Kategorije