Intenzivni radovi na otklanjanju posljedica havarije na vodu Kruščica-Zenica

Svi ljudski i materijalni kapaciteti JP ViK d.o.o. Zenica su angažovani na otklanjanju posljedica najtežeg kvara u historiji preduzeća. Radovi intenzivno traju i tokom vikenda i bit će nastavljeni bez prekida sve do otklanjanja kvara i omogućavanja uspostave dotoka vode sa izvorišta Kruščica.

Radnici JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica, u poslijepodnevnim satima vikenda i dalje rade na otklanjanju kvara na magistralnom vodu Kruščica-Zenica.

Mole se potrošači da racionalno troše vodu kako bi nužni prekidi u vodosnabdijevanju u višim područjima grada bili što kraći.

Kategorije