RADOVI NA SANACIJI HAVARIJE SE ODVIJAJU I TOKOM NOĆI

Radnici JP ViK d.o.o. Zenica ulažu maksimalne napore na popravku kvara na magistralnom vodu Kruščica – Zenica kako bi uspostavili dotok vode prema gradu Zenica. U toku su radovi na sanaciji oštećenja cjevovoda koji će se intenzivno nastaviti sve dok se ne uspostavi normalno funkcionisanje cjevovoda.

Oštećenje cjevovoda je posljedica pokretanja klizišta na lokalitetu naselja Čajdraš te je bilo neophodno prethodno izvršiti radove na stabilizaciji tla i uklanjanju velikih količina zemljanog materijala. JP ViK d.o.o. Zenica moli građane za razumijevanje i solidarnost kroz racionalno trošenje vode kako bismo sa što manje prekida u vodosnabdijevanju prevazišli ovu vandrednu situaciju.

Kategorije