JP “ViK” d.o.o. Zenica počelo gradnju vodovodnog sistema Vražale

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica je  započelo  izgradnju  vodovodnog sistema Vražale. Radovi na  izgradnji će  se odvijati  u dvije  faze:  Prvo će  biti izgrađeno 200 metara vodovodne  linije  DN 90 i izgrađena  tri vodomjerna  okna na  dijelu  trase na  kojoj je Grad Zenica  planirao asfaltiranje  kako bi  JP “ViK” d.o.o. Zenica  izvršilo polaganje  cjevovoda  prije asfaltiranja  saobraćajnice.

Nakon završetka prve faze u narednom periodu  će biti izgrađeno još cca 1000 metara  vodovodne  linije, te pumpna stanica  sa  pratećom opremom.

Radove na izgradnji cjevovoda  vlastitom mehanizacijom i radnom snagom izvodi Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.

Kada se izgradi kompletna vodovodna linija i pumpna  stanica stvorit će se uslovi za proširenje distributivne gradske mreže na naselje Vražale i njihovo priključenje  na gradski sistem vodosnabdijevanja. Na taj način će konačno biti kvalitetno riješeno pitanje snabdijevanja pitkom vodom oko 70 domaćinstava koja trenutno koriste vodu iz lokalnog vodovoda upitnog kvaliteta i nedovoljnog kapaciteta.

 

Kategorije