Plan javnih nabavki za 2022. godinu, sa Odlukom, 09.05.2022. godine