Obavijest o režimu saobraćaja u području izvođenja radova na izgradnji magistralne vodovodne linije Putovići-Radakovo

U skladu sa  izdatim odobrenjem  za građenje i odobrenjem  za polaganje instalacija na  saobraćajnici Bistua Nuova za potrebe  implementacije  projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda BiH II – komponenta Zenica“ dana, 07.01.2020. godine su započeli   radovi na  polaganju vodovodne  linije Putovići – Radakovo na  dionici od ulice Bistua Nuova broj 71 A do vezne  saobraćajnice kod preduzeća „Termika“.

Izvođač  radova  je konzorcij preduzeća Rocco-Commerce d.o.o. Livno i Mibral d.o.o. Sarajevo.

Obavještava se javnost  da  će  u  toku izvođenja  radova izvođač  vršiti iskope rova  u sekcijama od oko 100 metara (ovisno  o tehnologiji izvođenja) i na  istima  će  uspostaviti totalnu obustavu saobraćaja.

Mještani naselja Perin Han, Mošćanica, Tišina, Gorica  i svi drugi učesnici  u saobraćaju mogu koristiti magistralni put M17 kao  alternativni put i to preko mosta za Mošćanicu i nove  vezne  saobraćajnice kod preduzeća „Termika“.

Izvođač  radova  će prije  početka radova  obezbijediti privremenu saobraćajnu signalizaciju na  predmetnoj  lokaciji.

Kategorije