Počela druga faza radova na izgradnji magistralne vodovodne linije Putovići-Radakovo te izgradnji gasovoda

U sklopu izgradnje  glavnog magistralnog cjevovoda Putovići – Radakovo započela  je  druga faza radova  koja obuhvata polaganje cjevovoda duž ulice Bistua Nuova u dužini cca 4,4 km.

Magistralna vodovodna linija Putovići – Radakovo će povezati gradski sistem vodosnabdijevanja sa rezervoarom „Putovići“ u koji će se dopremati voda iz sistema „Plava voda“ čime će se obezbijediti dodatne količine vode za Grad Zenica i bolji uslovi u vodosnabdijevanju grada.

Povezivanje postojećeg rezervoara Putovići sa gradskom vodovodnom mrežom projektovano je sa vodovodnim cijevima od nodularnog liva promjera 600, 500 i 350 mm u ukupnoj dužini od 5,5 km.

Paralelno sa izvođenjem navedenih radova vrši se i polaganje gasovoda čijom izgradnjom će se stvoriti  uslovi za  gasifikaciju naselja koja  gravitiraju ovom području grada Zenica.

Radove izvodi konzorcij građevinskih firmi „Roco commerc“ d.o.o. Livno i „Mibral“ d.o.o. Sarajevo.  

Kako bi se stvorili uslovi za uspješno izvođenje radova te minimizirao negativan uticaj na odvijanje saobraćaja u području izvođenja radova,  radovi su podijeljeni u dvije faze. Prva faza je obuhvatala polaganje vodovodne linije od postojećeg rezervoara „Putovići“ do ulice Bistua Nuova u dužini cca 500 metara, te vodovodne linije kroz ulicu Ibrahima Hanumića prema firmi „Metalno“ u Drivuši u dužini cca 600 metara.

Nakon uspješno okončane  prve faze radova, kao  i izgradnje vezne saobraćajnice između ulice Bistua Nuova i magistralnog puta M17, u skladu sa usvojenim dinamičkim planom,  07.01.2020. godine  nastavljeni su radovi na  dionici od ulice Bistua Nuova broj 71 A do vezne  saobraćajnice  kod preduzeća „Termika“.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava  da  će  u  toku izvođenja  radova izvođač  vršiti iskope rova  u sekcijama od oko 100 metara na  kojima  će  uspostaviti totalnu obustavu saobraćaja.

Mještani naselja Perin Han, Mošćanica, Tišina, Gorica  i svi drugi učesnici  u saobraćaju mogu koristiti magistralni put M17 kao  alternativni put i to preko mosta za Mošćanicu i nove  vezne  saobraćajnice kod preduzeća „Termika“. Radovi na  izgradnji magistralnog cjevovoda Putovići – Radakovo se odvijaju  u okviru projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“ koji se  finansira  kreditnim i grant  sredstvima KfW i SECO u ukupnom iznosu 21,5 miliona KM.

Kategorije